Search results

 1. HETTEŠ, František. Novely bankových zákonov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1999. ISSN 1335-0900, December 1999, roč. 7, č. 12, s. 9-14.
  article

  article

 2. BUSTINOVÁ, Branislava. BIS - Banka pre medzinárodné zúčtovanie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1999. ISSN 1335-0900, December 1999, roč. 7, č. 12, s. 18-20.
  article

  article

 3. TENCER, Ján. Reštrukturalizácia bankového sektora. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1999. ISSN 1335-0900, December 1999, roč. 7, č. 12, s. 2-4,28-30.
  article

  article

 4. PLŠKO, Peter. Riešenie projektu rok 2000 v podmienkach Národnej banky Slovenska. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1999. ISSN 1335-0900, December 1999, roč. 7, č. 12, s. 5-7.
  article

  article

 5. FLACHÉ, Dagmar. Magický rok 2000 na mimoriadnych pamätných minciach. Foto: Štefan Fröhlich. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1999. ISSN 1335-0900, December 1999, roč. 7, č. 12, s. 16-17.
  article

  article

 6. GRITTERSOVÁ, Jana. Nezávislosť centrálnych bánk a EMÚ. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1999. ISSN 1335-0900, November 1999, roč. 7, č. 11, s. 2-6.
  article

  article

 7. BUTAŠ, Dušan. EIB - Európska investičná banka. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1999. ISSN 1335-0900, November 1999, roč. 7, č. 11, s. 15-19.
  article

  article

 8. KOMÍNKOVÁ, Zora. Hlavné tendencie vo vývoji peňažnej zásoby SR v roku 1998 a v prvom polroku 1999. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1999. ISSN 1335-0900, November 1999, roč. 7, č. 11, s. 9-14,31-36.
  article

  article

 9. ČEJKOVÁ, Viktória - ČAPKOVÁ, Dana. Vývoj českého poistného trhu a jeho problémy. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1999. ISSN 1335-0900, November 1999, roč. 7, č. 11, s. 20-21.
  article

  article

 10. HOLIČKA, Peter. Kniha o platobných systémoch asociovaných krajín Európskej únie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1999. ISSN 1335-0900, Október 1999, roč. 7, č. 10, s. 6-7.
  article

  article