Search results

 1. MUCHOVÁ, Eva. Európska menová integrácia. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1999. ISSN 1335-0900, December 1999, roč. 7, č. 12, s. 21-23.
  article

  article

 2. MUCHOVÁ, Eva. Európska menová integrácia. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1999. ISSN 1335-0900, November 1999, roč. 7, č. 11, s. 23-25.
  article

  article

 3. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Menová expozícia. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1999. ISSN 1335-0900, Október 1999, roč. 7, č. 10, s. 10-13.
  article

  article

 4. KORAUŠ, Antonín. Nové trendy v bankovníctve : elektronické bankovníctvo. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1999. ISSN 1335-0900, September 1999, roč. 7, č. 9, s. 14-15.
  article

  article

 5. MURÍNOVÁ, Daniela. Oceňovanie nehnuteľností : využitie pri poskytovaní hypotekárnych úverov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1999. ISSN 1335-0900, August 1999, roč. 7, č. 8, s. 24-27.
  article

  article

 6. MOKRÝ, Vladimír. Teoretické a aplikačné problémy stabilizačnej politiky v etape transformácie ekonomiky. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1999. ISSN 1335-0900, August 1999, roč. 7, č. 8, s. 17-19.
  article

  article

 7. KITA, Jaroslav. Marketingový manažment bankovej pobočky. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1999. ISSN 1335-0900, Júl 1999, roč. 7, č. 7, s. 12-15.
  article

  article

 8. UNČOVSKÝ, Ladislav. Kapacita a výkony bankovníctva EMU a Slovenska. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1999. ISSN 1335-0900, Júl 1999, roč. 7, č. 7, s. 8-11.
  article

  article