Search results

 1. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 1/2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 58 s. Makroekonomická štatistika.
  electonic book

  electonic book

 2. Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike 1/2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 38 s. Makroekonomická štatistika.
  electonic book

  electonic book

 3. Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR 1/2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 9 s. Makroekonomická štatistika.
  electonic book

  electonic book

 4. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 1/2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 41 s. Makroekonomická štatistika.
  electonic book

  electonic book

 5. Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike 12/2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 43 s. Makroekonomická štatistika.
  electonic book

  electonic book

 6. Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR za 4. štvrťrok 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 29 s. Makroekonomická štatistika.
  electonic book

  electonic book

 7. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 12/2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 50 s. Makroekonomická štatistika.
  electonic book

  electonic book

 8. Spotrebiteľský barometer I. : 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 26 s. Makroekonomické štatistiky.
  electonic book

  electonic book

 9. Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike 3/2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 38 s. Makroekonomická štatistika.
  electonic book

  electonic book

 10. Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR za 1. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 29 s. Makroekonomická štatistika.
  electonic book

  electonic book