Search results

 1. Vnútorný obchod, hotely a reštaurácie v SR za 1. štvrťrok 2009. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009. 23 s. Vnútorný obchod a služby. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Vnútorný obchod, hotely a reštaurácie v SR za 4. štvrťrok 2008. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009. 27 s. Vnútorný obchod a služby. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Vnútorný obchod, hotely a reštaurácie v SR za 3. štvrťrok 2009. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009. 24 s. Vnútorný obchod a služby. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Prieskum o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch v januári 2009. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009. 24 s. Vnútorný obchod a služby. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Prieskum o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach za 1. štvrťrok 2009. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009. 22 s. Vnútorný obchod a služby. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Vnútorný obchod, hotely a reštaurácie v SR za 2. štvrťrok 2009. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009. 24 s. Vnútorný obchod a služby. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. Vnútorný obchod, hotely a reštaurácie v SR za 2. štvrťrok 2008. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2008. 27 s. Vnútorný obchod a služby. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Základné ukazovatele za nehnuteľnosti, prenájom, obchodné činnosti a ostatné služby za 2. štvrťrok 2008. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2008. 25 s. Vnútorný obchod a služby. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Vnútorný obchod, hotely a reštaurácie v SR za 3. štvrťrok 2008. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2008. 27 s. Vnútorný obchod a služby. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Prieskum o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach za 1. štvrťrok 2008. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2008. 25 s. Vnútorný obchod a služby. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book