Search results

Records found: 1028  
Your query: Publisher = "Podnikovohospodárska fakulta EU"
 1. Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra ekonómie a manažmentu PHF EU. 2x ročne. Available on Internet: <http://mtp.euke.sk/> ISSN 1336-7137.
  electronic journal

  electronic journal

 2. 2023 ,č. 2. Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2023. ISSN 1335-9746 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Podniková revue

  journal

 3. 2023 ,č. 1. Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2023. ISSN 1335-9746 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Podniková revue

  journal

 4. Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Košice : PHF EU Košice. 2x ročne. ISSN 2585-8785. Available on Internet: http://acta.euke.sk
  journal

  journal

 5. Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU. 2x ročne. Available on Internet: <http://jias.euke.sk/> ISSN 1338-5224.
  electronic journal

  electronic journal

 6. Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. 2x ročne. ISSN 1335-9746. Available on Internet: http://revue.euke.sk/
  Podniková revue

  journal

 7. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIV. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIV. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie : 25. – 27. 10. 2023, Košice, Slovenská republika. Recenzenti: Vincent Jakub, Emil Spišák. 1. vydanie. Košice : KKM PHF, 2023. CD-ROM 86 s. ISBN 978-80-225-5130-4. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 8. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXIII. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXIII. (2023) : Reviewed Proceeding of Contributions from an 23. International Scientific Conference : July 19th – 21st, 2023, Košice - Medzilaborce. 1st Edition. Košice : KKM PHF, 2023. CD-ROM 73 s. ISBN 978-80-225-5132-8. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 9. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXV. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXV. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov z 25. medzinárodnej vedeckej konferencie : 14. – 16. 11. 2023, Košice, Slovenská republika. Recenzenti: Vincent Jakub, Emil Spišák. 1. vydanie. Košice : KKM PHF, 2023. CD-ROM 69 s. ISBN 978-80-225-5131-1. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 10. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXIV. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXIV. (2023) : Reviewed Proceeding of Posts from an 24. International Scientific Conference : November 08th – 10th, Košice - Kaluža. 1st Edition. Košice : KKM PHF, 2023. CD-ROM 69 s. ISBN 978-80-225-5133-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.