Search results

 1. 2019 ,č. 4. ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-5864 [Copy count : 7, currently available 0, at library only 7]
  journal

  journal

 2. 2019 ,č. 3. ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-5864 [Copy count : 7, currently available 0, at library only 7]
  journal

  journal

 3. 2019 ,č. 3-4. Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. Bratislava : Ústav informácii a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-1109 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 4. 2019 ,č. 2. ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-5864 [Copy count : 7, currently available 0, at library only 7]
  journal

  journal

 5. 2019 ,č. 2. Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. Bratislava : Ústav informácii a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-1109 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 6. 2019 ,č. 1. ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-5864 [Copy count : 7, currently available 0, at library only 7]
  journal

  journal

 7. 2019 ,č. 1. Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. Bratislava : Ústav informácii a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-1109 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 8. PECHOČIAKOVÁ, Eva - PECHOČIAK, Tomáš. Ekogramotnosť a udržateľnosť – nové vízie reality a výzvy k reforme školstva.. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-5864, 2019, roč. 30, č. 2, s. 4-15.
  article

  article

 9. BLANÁR, František. Vzdelávanie seniorov na slovenských vysokých školách – univerzity tretieho veku a ostatné vzdelávacie aktivity slovenských vysokých škôl v oblasti ďalšieho vzdelávania. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-5864, 2019, roč. 30, č. 2, s. 16-30.
  article

  article

 10. STREČKO, Vladimír. Pohľad do histórie matematiky. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-5864, 2019, roč. 30, č. 2, s. 39-62.
  article

  article