Search results

Records found: 515  
Your query: Publisher = "Žilinská univerzita v Žiline"
 1. Komunikácie : vedecké listy Žilinskej univerzity v Žiline. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Žilina : EDIS-Publishing House UNIZA. 4x ročne. ISSN 1335-4205. Available on Internet: http://www.uniza.sk/komunikacie
  Komunikácie

  journal

 2. 2023 ,no. 2. Ekonomicko-manažérske spektrum [elektronický zdroj]. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2023. ISSN 2585-7258.
  journal

  journal

 3. 2023 ,no. 1. Ekonomicko-manažérske spektrum [elektronický zdroj]. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2023. ISSN 2585-7258.
  journal

  journal

 4. Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline : časopis pre pracovníkov zaoberajúcich sa otázkami bezpečnosti, rizík, krízovým manažmentom a krízovým plánovaním. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Žilina : Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. 2x ročne. ISSN 1336-0019. Available on Internet: https://www.fbi.uniza.sk/stranka/casopis-krizovy-manazment
  Krízový manažment

  journal

 5. Ekonomicko-manažérske spektrum [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline. 2x ročne. Available on Internet: <https://ems.uniza.sk/> ISSN 2585-7258.
  Ekonomicko-manažérske spektrum

  electronic journal

 6. POLIAKOVÁ, Adela - KAMENÍKOVÁ, Blanka. Slovak and Czech Housing Market Analysis. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2023. ISSN 2585-7258, 2023, vol. 17, no. 1, pp. 104-119.
  article

  article

 7. FRAJTOVÁ - MICHALÍKOVÁ, Katarína. The Impact of the Internet of Things on the Manufacturing Industry Using the TOPSIS Method. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2023. ISSN 2585-7258, 2023, vol. 17, no. 1, pp. 14-21.
  article

  article

 8. MIZSER, Csilla. Competence of Confidence – Assertiveness As a Right of “Z” Generations. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2023. ISSN 2585-7258, 2023, vol. 17, no. 1, pp. 22-28.
  article

  article

 9. HVOLKOVÁ, Lenka - KLEMENTOVÁ, Vladimíra - KLEMENT, Ladislav. Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in the Zilina Region. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2023. ISSN 2585-7258, 2023, vol. 17, no. 2, pp. 1-10.
  article

  article

 10. SENCI, Matúš - SNIESKA, Vytautas. Unlocking the Secrets of Crowdfunding Success: a Comprehensive Analysis of Key Determinants. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2023. ISSN 2585-7258, 2023, vol. 17, no. 2, pp. 65-75.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.