Search results

 1. 1.Aula

  2015 ,č. 2. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2015. ISSN 1210-6658 [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  journal

  journal

 2. 2.Aula

  2015 ,č. 1. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2015. ISSN 1210-6658 [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  journal

  journal

 3. 3.Aula

  Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR. 2x ročne. ISSN 1210-6658. Available on Internet: http://www.csvs.cz/aula/
  journal

  journal

 4. 4.Aula

  2015 ,č. 1-2. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2015. 2x ročne. ISSN 1210-6658 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 5. KASÍKOVÁ, Hana. Didaktika vysoké školy a teorie učitelského vzdělávání jako zdroj jejího rozvoje. In Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2015. ISSN 1210-6658, 2015, roč. 23, č. 1, s. 36-56.
  article

  article

 6. ROHLÍKOVÁ, Lucie. Informační a komunikační technologie a vysokoškolský student v éře mobilních technologií. In Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2015. ISSN 1210-6658, 2015, roč. 23, č. 2, s. 3-28.
  article

  article

 7. KAPITULČINOVÁ, Dana. Analýza využívání termínu Open Educational Ressource na českých vysokých školách v mezinárodním kontextu. In Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2015. ISSN 1210-6658, 2015, roč. 23, č. 2, s. 29-47.
  article

  article

 8. NOVOSÁD, Libor. Předpoklady, očekávání, kompetence a motivace profesního uplatnění vysokoškolských studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. In Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2015. ISSN 1210-6658, 2015, roč. 23, č. 2, s. 67-84.
  article

  article

 9. CIDLINSKÁ, Kateřina - VOHLÍDALOVÁ, Marta. Zůstat, nebo odejít? O deziluzi (začínajících) akademických a vědeckých pracovníků a pracovnic. In Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2015. ISSN 1210-6658, 2015, roč. 23, č. 1, s. 3-35.
  article

  article

 10. 10.Aula

  2014 ,č. 2. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2014. ISSN 1210-6658 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal