Search results

 1. BERKOVÁ, Kateřina - NOVÁK, Jaromír - PASIAR, Ladislav. Modernizace ekonomického vzdělávání v kontextu taxonomií výukových cílů. Recenzenti: Ondřej Asztalos, Pavel Krpálek. 1. vydání. Prostějov : Computer Media, 2018. 245 s. [12,11 AH]. IGS VŠE F1/31/2015, 022EU-4/2016, VŠE IP100040. ISBN 978-80-7402-316-3.
  book

  book

 2. HANÁK, Ján. Visual Basic 2010 - praktické příklady. 1. vyd. Kralice na Hané : Computer Media, 2012. 138 s. [7,939 AH]. Available on Internet: <https://www.virtbook.cz/cmedia/visual-basic-prakticke-priklady> ISBN 978-80-7402-139-8.
  book

  book

 3. HANÁK, Ján. Programování v jazyce Visual Basic 2010. 1. vyd. Kralice na Hané : Computer Media, 2011. 198 s. [11,042 AH]. ISBN 978-80-7402-112-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Programování v jazyce Visual Basic 2010

  book

 4. ZLÁMAL, Jaroslav - BAČÍK, Petr - BELLOVÁ, Jana. Management : základy managementu. 1. vydání. Prostějov : Computer Media, 2011. 104 s. ISBN 978-80-7402-083-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Management

  book

 5. HANÁK, Ján. Programování v jazyce C. Kralice na Hané : Computer Media s.r.o., 2010. 216 s. [11,977 AH]. ISBN 978-80-7402-041-4. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  Programování v jazyce C

  book

 6. NEUGEBAUER, Tomáš. Nová pravidla písemné a elektronické komunikace. Kralice na Hané : Computer Media s.r.o., 2009. 136 s. ISBN 978-80-7402-011-7. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Nová pravidla písemné a elektronické komunikace

  book

 7. NÁDBĚLA, Josef. Velký počítačový slovník : výklad pojmů, výrazů a zkratek z počítačové terminologie. 2. aktual. vyd. Kralice na Hané : Computer Media, 2006. 504 s. ISBN 80-86686-56-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Velký počítačový slovník

  book