Search results

Records found: 154  
Your query: Publisher = "Digit"
 1. BOLEK, Vladimír - BUDAYOVÁ, Jana - ŠUPŠÁK, Rastislav. Manažment dát nadobudnutých z distribučných kanálov a jeho vplyv na konkurencieschopnosnosť finančných inštitúcií. In eFocus: : špecializovaný portál o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - Svätý Jur : Digit, 2013. ISSN 1337-9801, 12.2.2013, s. 1-5 online. PMVP I-13111-00. Available on Internet: <http://www.efocus.sk/kategoria/ict-technologie/clanok/mmanazment-dat-nadobudnutych-z-distribucnych-kanalov-a-jeho-vplyv-na-konkur>
  article

  article

 2. KOKLES, Mojmír - ŠUPŠÁK, Rastislav. Business intelligence ako konkurenčná výhoda firemných analytikov. In eFOCUS : odborný online časopis. - [Svätý Jur] : Digit, 2013. ISSN 1337-9801, 15.9. 2013, [S. 1-4] online. I-13-111-00. Available on Internet: <http://www.efocus.sk/kategoria/ict-technologie/clanok/business-intelligence-ako-konkurencna-vyhoda-firemnych-analytikov/>
  article

  article

 3. 2011 ,č. 1-2. eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. [Svätý Jur] : Digit, 2011. 4x ročne. ISSN 1336-1805 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 4. KOŠTURIAK, Ján. Desať chýb pri inováciách. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2011. ISSN 1336-1805, 2011, roč. 11, č. 1-2, s. 54-60.
  article

  article

 5. NIELSEN, Tomáš. Aby sa z SLA nestal zdrap papiera. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2011. ISSN 1336-1805, 2011, roč. 11, č. 1-2, s. 51-53.
  article

  article

 6. CHOVANOVÁ, Henrieta - JAKÁBOVÁ, Martina - MIŠÁKOVÁ, Alexandra. Postavenie projektového manažéra a jeho spôsobilostí v projektovom manažmente. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2011. ISSN 1336-1805, 2011, roč. 11, č. 1-2, s. 48-50.
  article

  article

 7. POMFFYOVÁ, Mária. Prieskum využívania elektronických foriem komunikácie. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2011. ISSN 1336-1805, 2011, roč. 11, č. 1-2, s. 25-31.
  article

  article

 8. DOBRE, Madalin. Systémy ERP v regióne strednej a východnej Európy. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2011. ISSN 1336-1805, 2011, roč. 11, č. 1-2, s. 6-8.
  article

  article

 9. 2010 ,č. 1-4. eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. [Svätý Jur] : Digit, 2010. 4x ročne. ISSN 1336-1805 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 10. HLUŠTÍK, Mário. Virtualizácia serverov - trvalé a udržateľné zníženie nákladov. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2010. ISSN 1336-1805, 2010, roč. 10, č. 4, s. 33-36.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.