Search results

 1. Novelizovaný zákon o sociálnych službách : s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení. Bratislava : EPOS, Ing. Miroslav Mračko, 2014. 174 s. Novelizované zákony s dôvodovými správami v úplnom znení, 9. ISBN 978-80-562-0037-7. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Novelizovaný zákon o sociálnych službách

  book


 2. JANKOVÁ, Katarína. Markovove reťazce a ich aplikácie. Bratislava : EPOS, Ing. Miroslav Mračko, 2014. 206 s. ISBN 978-80-562-0075-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Markovove reťazce a ich aplikácie

  book


 3. VACULČÍK, Viktor. Morské právo. Bratislava : EPOS, Ing. Miroslav Mračko, 2013. 303 s. ISBN 978-80-562-0021-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Morské právo

  book


 4. FEKETE, Imrich - FEKETEOVÁ, Martina. Občiansky zákonník : prehľadný komentár. Bratislava : EPOS, Ing. Miroslav Mračko, 2012. 1314 s. ISBN 978-80-8057-972-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Občiansky zákonník

  book


 5. ORAVEC, Peter. Obrátený slovník cudzích slov. Bratislava : EPOS, Ing. Miroslav Mračko, 2007. 1060 s. ISBN 978-80-8057-692-9. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book


 6. Podvojné účtovníctvo podnikateľov pre rok 2006. Bratislava : EPOS, Ing. Miroslav Mračko, 2006. 287 s. Priebežne aktualizované príručky. ISBN 80-8057-668-8. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book


 7. Účtovníctvo neziskových organizácií na rok 2006. Bratislava : EPOS, Ing. Miroslav Mračko, 2006. 174 s. Priebežne aktualizované príručky. ISBN 80-8057-670-X. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 8. Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné pre SR. Bratislava : EPOS, Ing. Miroslav Mračko, 2005. 479 s. Priebežne aktualizované príručky. ISBN 80-8057-654-8. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book


 9. MELICHERČÍK, Igor - OLŠAROVÁ, Ladislava - ÚRADNÍČEK, Vladimír. Kapitoly z finančnej matematiky. Bratislava : EPOS, Ing. Miroslav Mračko, 2005. 242 s. Priebežne aktualizované príručky. ISBN 80-8057-651-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 10. Novelizovaný občiansky zákonník : s dôvodovou správou : v úplnom znení. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2004. 192 s. ISSN 1335-9517. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Novelizovaný občiansky zákonník

  book