Search results

Records found: 8  
Your query: Publisher = "INFOSTAT"
 1. Register ekonomických subjektov SR 1995, 2001, 2010 : zdroj: databáza Štatistického úradu SR [elektronický zdroj]. Bratislava : INFOSTAT, 2013. CD-ROM. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 2. Register organizácií SR 2010 [elektronický zdroj]. Bratislava : INFOSTAT, 2010. CD-ROM. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. LUKÁČIK, Martin. Štrukturálne VAR modely a Mundellov-Flemingov model. In INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky [webová stránka] : cevevstat [elektronický zdroj]. - Bratislava : Infostat, 2009. Available on Internet: <http://www.infostat.sk/cevavstat/modelovanie/prispevky/Lukacik_prispevok.pdf>
  article

  article

 4. ONDREJKOVÁ, Anna. Aktivity za bezpečný internet pre deti a mládež. In INFOSEM 2006 : elektronický zborník konferencie, Piešťany, október 2006. - Bratislava : INFOSTAT, 2006.
  article

  article

 5. JURČOVÁ, Danuša. Slovník demografických pojmov. Bratislava : INFOSTAT, 2005. 71 s. Akty. ISBN 80-85659-40-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. HAJNOVIČOVÁ, Viera. Skrytá ekonomika vo formálnom, neformálnom sektore a nelegálne aktivity v rokoch 1996-1998. Bratislava : INFOSTAT, 1998. 25 s. Aktá. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 7. HAJNOVIČOVÁ, Viera. Experimentálny odhad niektorých komponentov skrytej ekonomiky SR za rok 1993. Bratislava : INFOSTAT, 1995. 35 s. Aktá. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. ŠALGOVIČOVÁ, Katarína - PAULOVIČ, Jozef. Elektronická informačná služba : Príručka pre prácu s EIS. 1. vyd. Bratislava : INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, 1994. 29 s. Dokumenty, Č.2. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.