Search results

 1. STRIČÍK, Michal - TKÁČOVÁ, Veronika. Žetónový systém nakladania s komunálnym odpadom - obec Dedinky. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2019. ISSN 1335-7808, 2019, roč. 19, č. 1-2, s. 6-8. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article

 2. STRIČÍK, Michal - TKÁČOVÁ, Veronika. Žetónový systém nakladania s komunálnym odpadom - obec Oravská Poruba. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2018. ISSN 1335-7808, 2018, roč. 18, č. 12, s. 5-8. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article

 3. VACULČÍK, Viktor. Právny režim kontinentálneho šelfu. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2018. 206 s. ISBN 978-80-562-0224-1. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 4. BOSÁK, Martin. Poplatok za komunálne odpady na východnom Slovensku - v Košickom kraji. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2018. ISSN 1335-7808, 2018, roč. 18, č. 1, s. 14-18.
  article

  article

 5. STRIČÍK, Michal - TKÁČOVÁ, Veronika. Tvorba a nakladanie s komunálnym odpadom v Európskej únii. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2018. ISSN 1335-7808, 2018, roč. 18, č. 8, s. 5-9. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article

 6. STRIČÍK, Michal - TKÁČOVÁ, Veronika. Vývoj množstva komunálneho odpadu a nakladanie s odpadom v Slovenskej republike. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2018. ISSN 1335-7808, 2018, roč. 18, č. 7, s. 5-8. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article

 7. STRIČÍK, Michal - TKÁČOVÁ, Veronika. Žetónový systém nakladania s komunálnym odpadom - obec Párnica. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2018. ISSN 1335-7808, 2018, roč. 18, č. 10, s. 5-7. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article

 8. STRIČÍK, Michal - TKÁČOVÁ, Veronika. Žetónový systém nakladania s komunálnym odpadom - obec Liesek. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2018. ISSN 1335-7808, 2018, roč. 18, č. 9, s. 5-7. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article

 9. STRIČÍK, Michal - TKÁČOVÁ, Veronika. Žetónový systém nakladania s komunálnym odpadom - obec Pucov. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2018. ISSN 1335-7808, 2018, roč. 18, č. 11, s. 11-14. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article

 10. BOSÁK, Martin. Analýza výšky poplatkov za komunálne odpady na Slovensku. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2018. ISSN 1335-7808, 2018, roč. 18, č. 2, s. 22-25.
  article

  article