Search results

Records found: 1925  
Your query: Publisher = "Ing Miroslav Mračko EPOS"
 1. ĎAĎO, Jaroslav. Ako napísať a úspešne obhájiť záverečnú prácu (alebo ako zjesť slona). Ružomberok : EPOS, 2022. 336 s. ISBN 978-80-562-0359-0. [Copy count : 4, currently available 2, at library only 2]
  Ako napísať a úspešne obhájiť záverečnú prácu (alebo ako zjesť slona)

  book

 2. BABČÁK, Vladimír. Základy slovenského finančného práva. Ružomberok : EPOS, 2022. 495 s. ISBN 978-80-562-0340-8. [Copy count : 5, currently available 0, at library only 2, Length of Reservation Line 1]
  Základy slovenského finančného práva

  book

 3. STRIČÍK, Michal - TKÁČOVÁ, Veronika. Žetónový systém nakladania s komunálnym odpadom - obec Dedinky. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2019. ISSN 1335-7808, 2019, roč. 19, č. 1-2, s. 6-8. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article

 4. STRIČÍK, Michal - ČONKOVÁ, Monika. Komunálny odpad a jeho triedenie (dotazník). In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2018. ISSN 1335-7808, 2018, roč. 18, č. 5, s. 10-11.
  article

  article

 5. STRIČÍK, Michal - TKÁČOVÁ, Veronika. Tvorba a nakladanie s komunálnym odpadom v Európskej únii. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2018. ISSN 1335-7808, 2018, roč. 18, č. 8, s. 5-9. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article

 6. STRIČÍK, Michal - TKÁČOVÁ, Veronika. Vývoj množstva komunálneho odpadu a nakladanie s odpadom v Slovenskej republike. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2018. ISSN 1335-7808, 2018, roč. 18, č. 7, s. 5-8. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article

 7. STRIČÍK, Michal - TKÁČOVÁ, Veronika. Žetónový systém nakladania s komunálnym odpadom - obec Párnica. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2018. ISSN 1335-7808, 2018, roč. 18, č. 10, s. 5-7. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article

 8. STRIČÍK, Michal - TKÁČOVÁ, Veronika. Žetónový systém nakladania s komunálnym odpadom - obec Liesek. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2018. ISSN 1335-7808, 2018, roč. 18, č. 9, s. 5-7. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article

 9. STRIČÍK, Michal - TKÁČOVÁ, Veronika. Žetónový systém nakladania s komunálnym odpadom - obec Pucov. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2018. ISSN 1335-7808, 2018, roč. 18, č. 11, s. 11-14. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article

 10. STRIČÍK, Michal - TKÁČOVÁ, Veronika. Žetónový systém nakladania s komunálnym odpadom - obec Oravská Poruba. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2018. ISSN 1335-7808, 2018, roč. 18, č. 12, s. 5-8. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.