Search results

 1. KVAPIL, Roman et al. Slovenčina ako cudzí jazyk : príručka pre učiteľov [elektronický zdroj]. Recenzenti: Mária Spišiaková, Viera Karovičová. 1. vydanie. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2018. 65 s. [7,68 AH]. ISBN 978-80-565-1440-5.
  electonic book

  electonic book

 2. TÖRÖKOVÁ, Anikó - ŠÓŠ, Ivan. Spoznajme textový editor. Recenzenti: Anna Hamranová, Jana Filanová. 1. vyd. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2014. 78 s. [3,85 AH]. ITMS 26120130002, ITMS 26140230002. ISBN 978-80-565-0035-4.
  book

  book

 3. KVAPIL, Roman - ŠIPOŠOVÁ, Martina. Konštruktivizmus vo vyučovaní anglického jazyka v ZŠ. Recenzenti: Dušan Kostrub, Jana Javorčíková. 1. vyd. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. 51 s. [3,22 AH]. ISBN 978-80-8052-994-9.
  book

  book

 4. KVAPIL, Roman. Od reálií k interkultúrnej kompetencii učiteľa - rusistu. Recenzenti: Eva Kollárová, Dušan Kazimír. 1. vyd. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. 54 s. [3 AH]. ITMS 26120130002, ITMS 26140230002. ISBN 978-80-8052-595-8.
  book

  book

 5. TÖRÖKOVÁ, Anikó - ŠTEVČÍK, Miroslav. Tvorba edukačných multimédií [elektronický zdroj]. Recenzenti: Anna Hamranová, Zuzana Töröková. 1. vyd. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2013. CD-ROM [28 s., 9,2 AH]. ITMS 26120130002, ITMS 26140230002. ISBN 978-80-8052-593-4.
  electonic book

  electonic book

 6. KVAPIL, Roman - KOROĽOVÁ, Alena. Rozvoj komunikačnej kompetencie na hodinách ruského jazyka v základnej škole. Recenzenti Eva Kollárová, Martina Šipošová. 1. vyd. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2012. 63 s. [3 AH]. ITMS 26120130002, ITMS 26140230002. ISBN 978-80-8052-466-1.
  book

  book

 7. KVAPIL, Roman. Tvorba didaktických testov z ruského jazyka. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2012. 63 s. [3 AH]. ITMS 26120130002, ITMS 26140230002. ISBN 978-80-8052-417-3.
  book

  book

 8. ČTVRTNÍČKOVÁ, Dagmar - DVORSKÝ, Maroš. Ľudské práva v kontexte pedagogickej dokumentácie, legislatívy a edukačnej praxe. I. časť. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov, 2012. 48 s. ISBN 978-80-8052-424-1. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 9. ČTVRTNÍČKOVÁ, Dagmar - DVORSKÝ, Maroš. Ľudské práva v kontexte pedagogickej dokumentácie, legislatívy a edukačnej praxe. II. časť. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov, 2012. 48 s. ISBN 978-80-8052-424-1. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 10. TÖRÖKOVÁ, Anikó - ŠEVČÍK, Miroslav. Microsoft Office 2007 v edukačnom procese. 1. vyd. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2012. 66 s. [3,06 AH]. Available on Internet: <http://www.mpc-edu.sk/library/files/m.__tev__k__a._torokov__microsoft_office_2007_v_edukacnom_procese.pdf> ISBN 978-80-8052-447-0.
  book

  book