Search results

  1. STRAJŇÁK, Sergej et al. Využitie veternej energie v Košickej kotline : (vymedzenie oblasti prostredníctvom prostredia ArcGIS). In Nekonferenčný recenzovaný CD zborník v rámci riešenia vybraných projektov na Podnikovohospodárskej fakulte EU v roku 2011. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-3328-7, s. [1-12]. VEGA 1/0339/10.
    article

    article

  2. KAFKOVÁ, Eva. Rozvoj poisťovníctva a poistenia ako dôležitého nástroja diverzifikácie rizík podnikateľských subjektov v Slovenskej republike. In Nekonferenčný recenzovaný CD zborník v rámci riešenia vybraných projektov na Podnikovohospodárskej fakulte EU v roku 2011. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-3328-7, s. [1-21]. VEGA 1/0641/10.
    article

    article

  3. GAJDOŠ, Jozef - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Problémy výskumu kvality života. In Nekonferenčný recenzovaný CD zborník v rámci riešenia vybraných projektov na Podnikovohospodárskej fakulte EU v roku 2011. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-3328-7, s. [1-7]. VEGA 1/0339/10.
    article

    article

  4. STRIČÍK, Michal. Vývoj počtu podnikateľských subjektov podľa právnej formy. In Nekonferenčný recenzovaný CD zborník v rámci riešenia vybraných projektov na Podnikovohospodárskej fakulte EU v roku 2011. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-3328-7, s. [1-5]. VEGA 1/0641/10.
    article

    article

  5. STRIČÍK, Michal - PORVAZ, Pavol. Ekonomická analýza pestovania konopy siatej. In Nekonferenčný recenzovaný CD zborník v rámci riešenia vybraných projektov na Podnikovohospodárskej fakulte EU v roku 2011. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-3328-7, s. [1-5].
    article

    article

  6. PČOLINSKÁ, Lenka - ŠPIŠÁK, Daniel - NAŠČÁKOVÁ, Jana. Informovanosť a povedomie študentov Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Košiciach o Výskumno-výstavnom a informačnom centre bioenergie. In Nekonferenčný recenzovaný CD zborník v rámci riešenia vybraných projektov na Podnikovohospodárskej fakulte EU v roku 2011. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-3328-7, s. [1-12]. SEE/A/037/2.4/X - ENER SUPPLY, VEGA 1/0339/10.
    article

    article

  7. HUDÁK, Igor. Výkonnosť vybraných podnikov odvetvia strojárstva Slovenskej republiky. In Nekonferenčný recenzovaný CD zborník v rámci riešenia vybraných projektov na Podnikovohospodárskej fakulte EU v roku 2011. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-3328-7, s. [1-7]. VEGA 1/0641/10.
    article

    article

  8. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika. Workshop. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu) : Košice 12.12.2008. Zostavovateľ zborníka: Tomáš Výrost, Zuzana Lejková. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2009. 81 s. ISBN 978-80-225-2665-4.
    book

    book

  9. LEJKOVÁ, Zuzana. Riešenie vybraných problémov experimentálnej ekonómie v praxi. In Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2008. ISBN 978-80-225-2665-4, s. 17-27. VEGA 1/4604/07.
    article

    article

  10. VÝROST, Tomáš. Experimentálna ekonómia a hra o vyjednávaní. In Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2008. ISBN 978-80-225-2665-4, s. 28-34.
    article

    article