Search results

 1. 2020 ,č. 5. Poradca. Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583 [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  Poradca

  journal

 2. 2020 ,č. 4. Poradca. Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583 [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  Poradca

  journal

 3. 2020 ,č. 3. Poradca. Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583 [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  Poradca

  journal

 4. 2020 ,č. 2-3. Personálny a mzdový poradca podnikateľa. Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Personálny a mzdový poradca podnikateľa

  journal

 5. 2020 ,č. 1-2. Poradca. Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583 [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  journal

  journal

 6. 2020 ,č. 1. Personálny a mzdový poradca podnikateľa. Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Personálny a mzdový poradca podnikateľa

  journal

 7. Zákon o sociálnom poistení s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583, 2020, roč. 25, č. 1-2, s. 6-479.
  article

  article

 8. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583, 2020, roč. 25, č. 3, s. 10-162.
  article

  article

 9. MINTÁL, Ján. Medzinárodný obchod - právne špecifiká. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583, 2020, roč. 25, č. 3, s. 272-279.
  article

  article

 10. MATULKOVÁ, Mariana. Ochrana spotrebiteľa - zmluvný vzťah. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583, 2020, roč. 25, č. 3, s. 280-296.
  article

  article