Search results

 1. 2020 ,č. 9. Poradca. Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583 [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  Poradca

  journal

 2. 2020 ,č. 8. Poradca. Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583 [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  Poradca

  journal

 3. 2020 ,Č. 16. ÚZ - Úplné znenia : Zbierka zákonov SR. Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-2857 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 4. 2020 ,č. 6-7. Poradca. Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583 [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  Poradca

  journal

 5. 2020 ,Č. 15. ÚZ - Úplné znenia : Zbierka zákonov SR. Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-2857 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 6. 2020 ,Č. 14. ÚZ - Úplné znenia : Zbierka zákonov SR. Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-2857 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 7. 2020 ,č. 5. Poradca. Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583 [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  Poradca

  journal

 8. 2020 ,Č. 13. ÚZ - Úplné znenia : Zbierka zákonov SR. Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-2857 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 9. 2020 ,Č. 12. ÚZ - Úplné znenia : Zbierka zákonov SR. Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-2857 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 10. 2020 ,č. 4-5. Dane - účtovníctvo - odvody : bez chýb, pokút a penále. Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1336-7986 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Dane - účtovníctvo - odvody

  journal