Search results

 1. Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory [elektronický zdroj]. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora. 12x ročne. Available on Internet: <http://web.sopk.sk/download.php?sekcia=151> ISSN 2644-4518.
  electronic journal

  electronic journal

 2. 2018 ,č. 12. Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : SOPK, 2018. ISSN 1336-8117 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 3. 2018 ,č. 11. Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : SOPK, 2018. ISSN 1336-8117 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 4. 2018 ,č. 10. Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : SOPK, 2018. ISSN 1336-8117 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 5. 2018 ,č. 9. Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : SOPK, 2018. ISSN 1336-8117 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 6. 2018 ,č. 8. Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : SOPK, 2018. ISSN 1336-8117 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 7. 2018 ,č. 7. Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : SOPK, 2018. ISSN 1336-8117 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 8. 2018 ,č. 6 (4. jún 2018). Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : SOPK, 2018. ISSN 1336-8117 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 9. 2018 ,č. 5 (7. máj 2018). Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : SOPK, 2018. ISSN 1336-8117 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 10. 2018 ,č. 4 (6. apríl 2018). Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : SOPK, 2018. ISSN 1336-8117 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal