Search results

Records found: 1143  
Your query: Publisher = "Slovenská štatistická a demografická spoločnosť"
 1. 2023 ,č. 2. Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023. ISSN 1336-7420 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Forum statisticum Slovacum

  journal

 2. 2023 ,č. 1. Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023. ISSN 1336-7420 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Forum statisticum Slovacum

  journal

 3. Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť. 2x ročne. ISSN 1336-7420. Available on Internet: http://fss.ssds.sk/sk_archiv_casopisu.html
  Forum statisticum Slovacum

  journal

 4. HUŇADY, Ján - CHYLÁKOVÁ, Simona. Zoberú mi roboty zamestnanie alebo mi v ňom pomôžu? Faktory vplývajúce na vnímanie robotizácie práce. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023. ISSN 1336-7420, 2023, roč. 19, č. 2, s. 17-29.
  article

  article

 5. LIPTÁKOVÁ, Katarína - RIGOVÁ, Zuzana. Priame zahraničné investície a ich vývoj v krajinách strednej a východnej Európy v rokoch 2010 – 2020 : Foreign Direct Investments and their Development in Countries of Central and Eastern Europe in 2010 – 2020. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023. ISSN 1336-7420, 2023, roč. 19, č. 2, s. 30-49.
  article

  article

 6. ŠAGÚL, Timotej. Analýza faktorov ovplyvňujúcich vnímanie inflácie jednotlivými demografickými skupinami v eurozóne. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023. ISSN 1336-7420, 2023, roč. 19, č. 2, s. 80-98.
  article

  article

 7. FLAŠKA, Filip et al. Priestorová diferenciácia v príjmoch slovenských miestnych samospráv z daní z nehnuteľností a za komunálny odpad. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023. ISSN 1336-7420, 2023, roč. 19, č. 2, s. 1-16.
  article

  article

 8. BOĎA, Martin - POVAŽANOVÁ, Mariana - ĎURČANSKÁ, Lenka. Vybrané charakteristiky trhu práce ovplyvňujúce mieru samozamestnanosti v krajinách Vyšehradskej skupiny. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023. ISSN 1336-7420, 2023, roč. 19, č. 1, s. 1-19.
  article

  article

 9. HALUŠKA, Ján - PRISTÁČ, Branislav. Makroekonomická výkonnosť slovenskej ekonomiky v roku 2022 a odhad jej výkonnosti v roku 2023. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023. ISSN 1336-7420, 2023, roč. 19, č. 1, s. 20-27.
  article

  article

 10. JEŘÁBEK, Radoslav - BOĎA, Martin. Výplata dividend a relatívny peňažný obsah podielov amerických firiem. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023. ISSN 1336-7420, 2023, roč. 19, č. 1, s. 28-49.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.