Search results

Records found: 530  
Your query: Publisher = "Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre"
 1. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development : International Scientific Journal. - Spracovnaý v EKO-INDEX. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra. 2x ročne. ISSN 1339-3367. Available on Internet: http://vua.uniag.sk/journal/issues
  Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development

  electronic journal

 2. MURA, Ladislav. Podpora podnikateľských aktivít zo strany Európskej únie. In Európske politiky a efektívna verejná správa - súčasné problémy a výzvy. Medzinárodná vedecká korešpondenčná konferencia. Európske politiky a efektívna verejná správa - súčasné problémy a výzvy : 7. ročník medzinárodnej vedeckej korešpondenčnej konferencie : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2023. ISBN 978-80-552-2703-0, s. 78-83. GAAA/2022/16, VEGA 1/0718/22.
  article

  article

 3. 2022 ,no. 4. Acta Technologica Agriculturae : The Scientific Journal for Agricultural Engineering: vedecký časopis poľnohospodárskej techniky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2022. ISSN 1335-2555 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Acta Technologica Agriculturae

  journal

 4. 2022 ,no. 2. Acta horticulturae et regiotecturae : The Scientific Journal for Horticulture, Landscape Engineering and Architecture: vedecký časopis pre záhradníctvo, krajinné inžinierstvo a záhradnú architektúru. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2022. ISSN 1335-2563 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Acta horticulturae et regiotecturae

  journal

 5. 2022 ,no. 2. Review of Agricultural and Applied Economics [elektronický zdroj]. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2022. ISSN 1336-9261. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 6. 2022 ,no. 3. Acta Technologica Agriculturae : The Scientific Journal for Agricultural Engineering: vedecký časopis poľnohospodárskej techniky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2022. ISSN 1335-2555 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Acta Technologica Agriculturae

  journal

 7. 2022 ,no. 2. Acta Technologica Agriculturae : The Scientific Journal for Agricultural Engineering: vedecký časopis poľnohospodárskej techniky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2022. ISSN 1335-2555 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Acta Technologica Agriculturae

  journal

 8. 2022 ,no. 1. Acta horticulturae et regiotecturae : The Scientific Journal for Horticulture, Landscape Engineering and Architecture: vedecký časopis pre záhradníctvo, krajinné inžinierstvo a záhradnú architektúru. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2022. ISSN 1335-2563 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Acta horticulturae et regiotecturae

  journal

 9. 2022 ,no. 1. Review of Agricultural and Applied Economics [elektronický zdroj]. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2022. ISSN 1336-9261.
  journal

  journal

 10. 2022 ,no. 1. Acta Technologica Agriculturae : The Scientific Journal for Agricultural Engineering: vedecký časopis poľnohospodárskej techniky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2022. ISSN 1335-2555 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Acta Technologica Agriculturae

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.