Search results

 1. 2014 ,č. 2. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 2. 2014 ,č. 1. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 3. BAŠTINCOVÁ, Anna - LAPKOVÁ, Marta. Výnosy a náklady v účtovnej závierke zostavenej podľa US GAAP. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 1-16.
  article

  article

 4. HUDEC, Miroslav. Alternatívny zber údajov pre štatistiku cestovného ruchu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 33-41.
  article

  article

 5. FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Mikroekonomická analýza modelu cenovej diferenciácie produkcie monopolu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 17-32.
  article

  article

 6. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Pyramidálny model na analýzu počtu pracujúcich. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 42-51.
  article

  article

 7. IVANIČOVÁ, Zlatica. Vybrané modely kompenzačnej politiky (teoretický prístup). In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 52-58. VEGA 312/11.
  article

  article

 8. KÖNIG, Brian - MÚČKA, Ján. Analýza vplyvu fiškálnych šokov na hospodársky rast. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 73-88.
  article

  article

 9. KAREŠ, Ladislav - KRŠÍKOVÁ, Veronika. Elektronické obchodovanie, resp. postup audítora pri overovaní finančných výkazov účtovnej jednotky realizujúcej svoju podnikateľskú činnosť prostredníctvom počítačovej siete. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 59-72. VEGA 1/0069/13.
  article

  article

 10. KOTLEBOVÁ, Eva - LÁSKA, Ivan. Bayesovský prístup k bodovému odhadu pravdepodobnosti poistnej udalosti. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 101-112. VEGA 1/0271/13.
  article

  article