Search results

 1. GRIGORJANOVÁ, Tatjana - GAJARSKÝ, Lukáš. Slovník rusko-slovenských medzijazykových homoným. Recenzenti: Jelena Nikolajevna Bekasova, Ludmila Stěpanova. 1. vydanie. Brno : Tribun EU, 2019. 126 s. [6,30 AH]. KEGA 013UCM-4/2017. ISBN 978-80-263-1544-5.
  book

  book

 2. Opredelenije kartiny mira v russkom jazyke, kuľture i literature. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Opredelenije kartiny mira v russkom jazyke, kuľture i literature : zborník štúdií z konferencie : [Trnava, Slovensko, 10.-11.5.2018] [elektronický zdroj]. Recenzenti: Oleg Michajlovič Buranok, Irina Ivanovna Čumak-Žuň. 1. vydanie. Brno : Tribun EU, 2018. online [185 s.]. KEGA 013UCM-4/2017. ISBN 978-80-263-1402-8.
  electonic book

  electonic book

 3. GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Terminologická metaforizácia v právnom diskurze. In Opredelenije kartiny mira v russkom jazyke, kuľture i literature. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Opredelenije kartiny mira v russkom jazyke, kuľture i literature : zborník štúdií z konferencie : [Trnava, Slovensko, 10.-11.5.2018]. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1402-8, s. 49-54 online. KEGA 013UCM-4/2017.
  article

  article

 4. Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. Ingrid Kunovská a kol. ; recenzenti: Radoslav Štefančík, Danuša Lišková. Brno : Tribun EU, 2018. 259 s. [15,66 AH]. ISBN 978-80-263-1420-2. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 5. 5.Záver

  KUNOVSKÁ, Ingrid. Záver. In Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1420-2, s. 240-242 [0,22 AH].
  article

  article

 6. 6.Úvod

  KUNOVSKÁ, Ingrid. Úvod. In Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1420-2, s. 9-10 [0,09 AH].
  article

  article

 7. BEDNÁR, Richard - PROCHÁZKOVÁ, Katarína - ZAGORŠEK, Branislav. Strategies and Business Models of Startups. Reviewers: Michal Varmus, Katarína Chomová. 1st Edition. Brno : Tribun EU, [2018]. 122 s. [9,3 AH]. ISBN 978-80-263-1508-7. [Copy count : 9, currently available 7, at library only 2]
  book

  book

 8. GRIGORJANOVÁ, Tatjana - MATYTCINA, Marina. Metaforičeskij koncept "nezdorov`je" kak pokazateľ sovremennoj sociaľno-ekonomičeskoj reaľnosti v anglijskom, russkom i slovackom političeskich diskurzach. In Acta Rossica Tyrnaviensis III : zborník štúdií Katedry rusistiky Filozofickej falukty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1414-1, s. 35-45. KEGA 013UCM-4/2017.
  article

  article

 9. ZSAPKOVÁ, Eleonóra. Teoretické a praktické aspekty počúvania s porozumením a akademického počúvania. In Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1420-2, s. 157-171 [1,07 AH].
  article

  article

 10. ŠTEFČÍK, Jozef. Konzekutívne tlmočenie z perspektívy najčastejších chýb študentov translatológie. In Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1420-2, s. 172-193 [1,15 AH].
  article

  article