Search results

Records found: 189  
Your query: Publisher = "Výskumný ústav dopravný"
 1. 2011 ,č. 1-4. Horizonty dopravy : veda - výskum - prax. Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2011. 4x ročne. ISSN 1210-0978 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 2. GENZOR, Peter. Finančný model prevádzky IDS. In Horizonty dopravy : veda - výskum - prax. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2011. ISSN 1210-0978, 2011, roč. 19, č. 3-4, s. 5-7.
  article

  article

 3. VALUCH, Milan - JÁTY, Lukáš. Kontroling s využitím informačného systému riadenia. In Horizonty dopravy : veda - výskum - prax. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2011. ISSN 1210-0978, 2011, roč. 19, č. 2, s.
  article

  article

 4. SZABÓ, Dezider - KLEPOCH, Jaromír. Euro-ázijský dopravný koridor - projekt 21. storočia. In Horizonty dopravy : veda - výskum - prax. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2011. ISSN 1210-0978, 2011, roč. 19, č. 1, s. 3-5.
  article

  article

 5. SLANINKA, Stanislav. Emisie výfukových plynov z benzínových motorov. In Horizonty dopravy : veda - výskum - prax. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2011. ISSN 1210-0978, 2011, roč. 19, č. 1, s. 9-17.
  article

  article

 6. PŠENKA, Tomáš. Priame diaľkové spojenia miest Slovenska verejnou dopravou. In Horizonty dopravy : veda - výskum - prax. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2011. ISSN 1210-0978, 2011, roč. 19, č. 1, s. 5-8.
  article

  article

 7. KNUTELSKÁ, Marta. Podniková informatika v dopravnej spoločnosti. In Horizonty dopravy : veda - výskum - prax. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2011. ISSN 1210-0978, 2011, roč. 19, č. 1, s. 26-28.
  article

  article

 8. NOVÁK-SEDLÁČKOVÁ, Alena. Základné modely ekonomickej regulácie letísk v Európe a vo svete. In Horizonty dopravy : veda - výskum - prax. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2010. ISSN 1210-0978, 2010, roč. 18, č. 3-4, s. 7-10.
  article

  article

 9. LOKŠOVÁ, Zuzana. Perspektíva rozvoja CNG v Slovenskej republike. In Horizonty dopravy : veda - výskum - prax. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2010. ISSN 1210-0978, 2010, roč. 18, č. 2, s. 14-17.
  article

  article

 10. GENZOR, Peter. Navrhované postupy pri uplatňovaní nových možností dotovania železničnej dopravy. In Horizonty dopravy : veda - výskum - prax. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2010. ISSN 1210-0978, 2010, roč. 18, č. 3-4, s. 3-6.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.