Search results

 1. ANTALOVÁ, Mária. Analýza dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike : sekundárna analýza. Bratislava : Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, 1993. 29 s.
  book

  book

 2. ANTALOVÁ, Mária. Dopad ekonomizácie bývania na životnú úroveň sociálne odkázaných : výskumná správa. Bratislava : Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, 1992. 31 s.
  book

  book

 3. ANTALOVÁ, Mária - BAROCHOVÁ, Zora. Ekonomizácia výdavkov na bývanie v ČR a jej dopady na životnú úroveň vybraných skupín obyvateľstva (expertíza). Bratislava : Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, 1992. 9 s.
  book

  book

 4. ANTALOVÁ, Mária - BAROCHOVÁ, Zora. Problémy bytovej politiky v Slovenskej republike v etape ekonomizácie bývania (expertíza) : [záverečná správa]. Bratislava : Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, 1992. 12 s.
  book

  book

 5. ANTALOVÁ, Mária. II. etapa: Uspokojovanie potrieb obyvateľstva súvisiacich s bývaním a žiadúce smery ďalšieho rozvoja : 4. časť: Vybrané problémy štátnej a neštátnej bytovej politiky v etape ekonomizácie bývania : II. výstup: Identifikácia vybraných pojmov pre noetické východisko problémov bývania a bytovej politiky - expertíza : hlavná úloha SPEV 904 113 303: Sociálno-ekonomické aspekty starostlivosti o životné prostredie. Čiastková úloha 904 113 303 03: Sociálne aspekty bývania, bytovej politiky a komplexnej bytovej výstavby. Bratislava : Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, 1992. 41 s.
  book

  book

 6. ANTALOVÁ, Mária - BAROCHOVÁ, Zora. II. etapa: Uspokojovanie potrieb obyvateľstva súvisiacich s bývaním a žiadúce smery ďalšieho rozvoja : 4. časť: Vybrané problémy štátnej a neštátnej bytovej politiky v etape ekonomizácie bývania : I. výstup: Analýza možností riešenia príspevku na bývanie vo vzťahu k životnej úrovni vybraných skupín obyvateľstva : hlavná úloha SPEV 904 113 303: Sociálno-ekonomické aspekty starostlivosti o životné prostredie. Čiastková úloha 904 113 303 03: Sociálne aspekty bývania, bytovej politiky a komplexnej bytovej výstavby. Bratislava : Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, 1992. 90 s.
  book

  book

 7. 1992 ,č. 1-12. Otázky práce : Časopis pre otázky politiky zamestnanosti a trhu práce. Bratislava : Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, 1992. 1 zv. mesačník [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 8. ANTALOVÁ, Mária et al. Aktuálne otázky sociálnej politiky v ČSFR so zreteľom na problematiku sídelných komunít, ako aj na vybrané neštátne subjekty sociálnej politiky : záverečná správa. Bratislava : Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, 1991. 68 s.
  book

  book

 9. ANTALOVÁ, Mária. II. etapa: Uspokojovanie potrieb obyvateľstva súvisiacich s bývaním a žiadúce smery ďalšieho rozvoja : 3. časť: Vybrané sociálno-politické aspekty bývania, štátnej a neštátnej bytovej politiky : Hlavná úloha SPEV 904 113 303: Sociálno-ekonomické aspekty starostlivosti o životné prostredie. Čiastková úloha 904 113 303 03: Sociálne aspekty bývania, bytovej politiky a komplexnej bytovej výstavby. Bratislava : Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, 1991. 57 s.
  book

  book

 10. 1991 ,č.1-12. Otázky práce : Časopis pre otázky politiky zamestnanosti a trhu práce. Bratislava : Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, 1991. 1 zv. mesačník [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal