Search results

 1. 2012 ,č. 5. Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. Bratislava : Versa Media, 2012. ISSN 1336-393X [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 2. 2012 ,č. 4. Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. Bratislava : Versa Media, 2012. ISSN 1336-393X [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 3. 2012 ,č. 3. Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. Bratislava : Versa Media, 2012. ISSN 1336-393X [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 4. 2012 ,č. 1-2. Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. Bratislava : Versa Media, 2012. ISSN 1336-393X [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 5. Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Versa Media. 12x ročne. ISSN 1336-393X. Available on Internet: http://www.versamedia.sk
  journal

  journal

 6. HÖLCZ, Róbert. Daň z finančných transakcií a odvodová povinnosť banky. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. - Bratislava : Versa Media, 2012. ISSN 1336-393X, 2012, roč. 12, č. 1-2, s. 3, 17.
  article

  article

 7. HÖLCZ, Róbert. Ratingové agentúry a alergie politikov. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. - Bratislava : Versa Media, 2012. ISSN 1336-393X, 2012, roč. 12, č. 1-2, s. 6-7.
  article

  article

 8. KUBÍK, Peter. Europríbeh je tragédia spoločnej meny. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. - Bratislava : Versa Media, 2012. ISSN 1336-393X, 2012, roč. 12, č. 1-2, s. 8-9.
  article

  article

 9. HÖLCZ, Róbert. Dlhy sa stali chorobou globálnej ekonomiky. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. - Bratislava : Versa Media, 2012. ISSN 1336-393X, 2012, roč. 12, č. 1-2, s. 22-23.
  article

  article

 10. KULTAN, Jaroslav - PETRISKA, Peter. Zoznámte sa: Energia. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. - Bratislava : Versa Media, 2012. ISSN 1336-393X, 2012, roč. 12, č. 1-2, s. 33-36.
  article

  article