Search results

Records found: 19890  
Your query: Publisher = "Vydavateľstvo EKONÓM"
 1. 2024 ,č. 1. Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : vedecký časopis [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2024. ISSN 1339-3502.
  journal

  journal

 2. Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave. 2x ročne. Available on Internet: <https://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/almanach> ISSN 1339-3502.
  Almanach

  electronic journal

 3. SÝKORA, Juraj. Eastern Flank of NATO - Analysis of the Eastern Flank on NATO Countries' Military Expenditure. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, s. 272-281.
  article

  article

 4. VOJTASOVÁ, Mária - SOLEJ, Rastislav. Econometrics and Gender: Do Women Score Better in Econometrics? Evidence from Slovakia. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, pp. 292-300. APVV-20-0338.
  article

  article

 5. VATEHA, Marko Dávid. Balancing Risk and Reward: Unveiling the Credit Conundrum in P2P Lending – A Tale of Default and Profit Scoring. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, pp. 282-291. VEGA 1/0221/21.
  article

  article

 6. KALAMEN, Kristián et al. E-Marketing Communication in the Beverage Industry. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, pp. 93-103. VEGA 1/0140/21.
  article

  article

 7. BEDNARČÍKOVÁ, Diana - KOCÚROVÁ, Nina - SIRAKOVOVÁ, Eva. Organizácie na podporu záujmu žien v odvetví IT ako nástroj znižovania faktorov rodovej priepasti žien o oblasť IT. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVII.. Medzinárodná konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII. : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5125-0, s. 5-15. I-23-103-00.
  article

  article

 8. ČIRČOVÁ, Vanda - STOVÍČEK, Filip - ČERŇANOVÁ, Lucia. Learning in Digital Environment – Competencies (Knowledge, Skill, Attitude). In Ekonomika, financie a manažment podniku XVII.. Medzinárodná konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII. : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5125-0, s. 41-50. I-23-102-00.
  article

  article

 9. JAKUBOVÁ, Zuzana. Vplyv nástupníctva na výkonnosť rodinných podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVII.. Medzinárodná konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII. : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5125-0, s. 62-68.
  article

  article

 10. MARHEFKOVÁ, Anna. Teória legitimity a udržateľných sociálnych a environmentálnych postupov MSP. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVII.. Medzinárodná konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII. : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5125-0, s. 83-91.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.