Search results

 1. MARYGANOVA, Jelena Aleksandrovna - ŠAPIRO, Sergej Aleksandrovič. Makroekonomika : ekspress-kurs : [učebnoje posobije]. Moskva : KNORUS, 295 s. grafy, slovník, tab. Bakalavrijat. ISBN 978-5-406-04023-2. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 2. NOVOTNÁ, Ľudmila. Účtovanie o časovom rozlišovaní. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 1, s. 34-44.
  article

  article

 3. Technické zhodnotenie majetku v špecifických prípadoch. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 1, s. 55-60.
  article

  article

 4. CÍGEROVÁ, Nadežda. Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 2, s. 102-147.
  article

  article

 5. VRŠKOVÁ, Jana. Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek za rok 2020 účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 2, s. 58-101.
  article

  article

 6. ŠPIČKA, Jindřich - DERENÍK, Petr. How Opportunity Costs Change the View on the Viability of Farms? Empirical Evidence from the EU. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2021. ISSN 1805-9295, 2021, vol. 67, no. 2, s. 41-50.
  article

  article

 7. STRÄHLOVÁ, Jarmila. Daňové odpisovanie automobilov so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 €. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 3, s. 282.
  article

  article

 8. BIELENÁ, Jana. Odpisovanie luxusných automobilov a úprava základu dane. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 3, s. 275-281.
  article

  article

 9. ADAMÍKOVÁ, Monika. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 4, s. 37-48.
  article

  article

 10. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Elektronické stravovacie karty a rekreačné poukazy. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 4, s. 55-62.
  article

  article