Search results

Records found: 6871  
Your query: Keywords = "účtovníctvo"
 1. ŠVAŇOVÁ, Martina. Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roka 2023 a prechode na rok 2024. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1335-1508, 2024, roč. 29, č. 2-3, s. 4-30.
  article

  article

 2. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Uzávierka roka v mzdovej učtárni. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 1, s. 3-5.
  article

  article

 3. PASTIERIK, Vladimír. Účtovná závierka v praxi. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1335-0897, 2024, roč. 29, č. 1-2, s. 15-64.
  article

  article

 4. TURÓCIOVÁ, Jana. Výstavba nehnuteľnosti. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1335-0897, 2024, roč. 29, č. 3-4, s. 6-27.
  article

  article

 5. CÍGEROVÁ, Nadežda. Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1336-426X, 2024, roč. 21, č. 1, s. 40-82.
  article

  article

 6. JURIŠOVÁ, Anna. Koncoročné povinnosti platiteľa dane. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1336-426X, 2024, roč. 21, č. 1, s. 2-28.
  article

  article

 7. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1336-426X, 2024, roč. 21, č. 1, s. 83-86.
  article

  article

 8. FÜLÖPOVÁ, Jana. Daň z motorových vozidiel za rok 2023 v otázkach a odpovediach. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1336-426X, 2024, roč. 21, č. 1, s. 29-39.
  article

  article

 9. Finančný spravodajca. Bratislava : Ministerstvo financií SR. 8-12x ročne. ISSN 1335-0498. Available on Internet: https://www.epi.sk/vyhladavanie/financny-spravodajca
  journal

  journal

 10. Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Poradca podnikateľa. 12x ročne. ISSN 1335-0897. Available on Internet: http://www.danovecentrum.sk
  Daňový a účtovný poradca podnikateľa

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.