Search results

 1. ŠLOSÁR, Rudolf - NOVÁK, Jaromír. Didaktika účtovníctva pre stredoškolských učiteľov. Recenzentky: Katarína Máziková, Alena Horáčková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 375 s. [23,11 AH]. ISBN 978-80-225-4616-4. [Copy count : 12, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 2. ŠLOSÁR, Rudolf - SPITZOVÁ, Amália - ĎURICOVÁ, Oľga. Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií. Lektorovali: Helena Ivaničová, Jolana Šabíková. 11. prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. 231 s. [13,80 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-571-0068-3.
  book

  book

 3. ŠLOSÁR, Rudolf - SPITZOVÁ, Amália - ĎURICOVÁ, Oľga. Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií : (pracovná časť). Lektorovali: Helena Ivaničová, Jolana Šabíková. 15. prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. 116 s. [7 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-571-0069-0.
  book

  book

 4. ŠLOSÁR, Rudolf - NOVÁK, Jaromír. Didaktika účtovníctva B. Recenzentky Katarína Máziková, Oľga Ferenčiková. 2. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 309 s. [17,07 AH]. ISBN 978-80-225-4403-0. [Copy count : 12, currently available 6, at library only 3]
  book

  book

 5. MANOVÁ, Eva - NIŽNÍKOVÁ, Zuzana - FERANECOVÁ, Adela. Podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov : príprava na štátnu skúšku. Recenzenti: Zuzana Juhászová, Anna Bánociová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 265 s. [11,19 AH]. ISBN 978-80-225-4361-3. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  book

  book

 6. KAJANOVÁ, Jana. Podvojné účtovníctvo : vybrané účtovné prípady. 2. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2016. 167 s. ISBN 978-80-89553-40-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Podvojné účtovníctvo

  book

 7. ŠLOSÁR, Rudolf - SPITZOVÁ, Amália - ĎURICOVÁ, Oľga. Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií : (pracovná časť). Lektorovali: Helena Ivaničová a Jolana Šabíková. 14. preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 116 s. [7 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-449-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií

  book

 8. ŠLOSÁR, Rudolf - SPITZOVÁ, Amália - ĎURICOVÁ, Oľga. Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií. Lektorovali: Helena Ivaničová, Jolana Šabíková. 10. preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 231 s. [13,80 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-479-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií

  book

 9. KAJANOVÁ, Jana - ÖLVECKÁ, Viera - SAXUNOVÁ, Darina. Podvojné účtovníctvo : zbierka úloh a príkladov. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 142 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-172-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. CENIGOVÁ, Anna. Podvojné účtovníctvo podnikateľov : praktická príručka : k 1. 1. 2015. 15. dopl. a aktual. vyd. Bratislava : CENIGA, 2015. 700 s. ISBN 978-80-969946-6-3. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Podvojné účtovníctvo podnikateľov

  book