Search results

Records found: 7711  
Your query: Keywords = "údaje štatistické"
 1. GSCHWENT, Lorenz - GUARASCIO, Dario - JESTL, Stefan. Digital Tasks and ICT Capital: Methodologies and Data. Statistical Report 11. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2023. 57 s.
  electonic book

  electonic book

 2. MINKOVÁ, Ľuboslava. Cestovné náhrady - zmeny v náhradách a dopady ich zvýšenia. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1335-7034, 2023, roč. 28, č. 7-8, s. 39-44.
  article

  article

 3. BELANOVÁ, Katarína. Business Structures of Small and Medium-sized Enterprises in the Slovak Republic. In Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences. - Tekirdağ : ARSEAD. ISSN 2149-9314, 2023, vol. 9, no. 4, pp. 1-6.
  article

  article

 4. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2022 : súhrnné tabuľky. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2023. 29 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2022 : ostatné výchovno-vzdelávacie zariadenia. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2023. 88 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2022 : vysoké školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2023. 315 s. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 7. KRIŠKOVÁ, Veronika. Zmeny v štruktúrach obyvateľstva Slovenska podľa výsledkov sčítaní. In Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2023. ISSN 1339-6854, 2023, roč. 33, č. 2, s. 30-49.
  article

  article

 8. DŽAMBAZOVIČ, Roman - ŠPROCHA, Branislav. Sídelná homogamia snúbencov na Slovensku v rokoch 1992 – 2021. In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2023. ISSN 0016-7193, 2023, roč. 75, č. 2, s. 159-176.
  article

  article

 9. PAKŠI, Daniel - VONTROBA, Jakub - ŠIMEK, Milan. Regional Migration in the Czech Republic: Economic Factors Are the Key. In Politická ekonomie. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2023. ISSN 2336-8225, 2023, roč. 71, č. 3, s. 267-290.
  article

  article

 10. ŠANDA, Robert. Využití administrativních zdrojů dat při vymezení obyvatelstva ve sčítání lidu 2021 v Česku. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2023. ISSN 1805-2991, 2023, roč. 65, č. 3, s. 120-135.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.