Search results

 1. BELIČKA, Peter. Evolution of Freight Transport in Countries of Visegrad Four and Rest of European Union. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 34-42 online. VEGA 1/0380/17.
  article

  article

 2. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2019. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. 435 s. ISBN 978-80-8121-751-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2020. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. 90 s. Súborné publikácie. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2019. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. 93 s. Súborné publikácie. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. FICO, Milan. Nástroje na zlepšenie štatistickej inferencie - analýza p-kriviek a ekvivalenčné testovanie. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. ISSN 0049-1225, 2020, roč. 52, č. 4, s. 323-353.
  article

  article

 6. HERIBAN, Richard - GAJDOŠOVÁ, Ľubica. OECD SOPEMI National Report 2020 for Slovak Republic : Major Development in Migration and Integration Policy and Migration Movements. In Prognostické práce. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 1338-3590, 2020, vol. 12, no. 2, pp. 15-87.
  article

  article

 7. HERIBAN, Richard. OECD SOPEMI National Report 2020 for Slovak Republic : Evolution of the Foreign-Born and Foreign Populations, Main Changes at the Labour Market, Foreign Workers and Main Economic Indicators. In Prognostické práce. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 1338-3590, 2020, vol. 12, no. 2, pp. 88-201.
  article

  article

 8. ANTALÍKOVÁ, Štefánia. Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy : údaje z roku 2019 aj v kontexte desaťročného vývoja. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. ISSN 1335-5864, 2020, roč. 31, č. 2-3, s. 4-13.
  article

  article

 9. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2020. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. 93 s. Súborné publikácie. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2018. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. 93 s. Súborné publikácie. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book