Search results

 1. 50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Slávnostná konferencia. 50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti : zborník abstraktov a príspevkov zo slávnostnej konferencie k 50. výročiu založenia Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti konanej v 18.-20. júna 2018 v Častej-Papierničke. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018. 146 s. ISBN 978-80-88946-82-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. VÁLEK, Juraj. Vznik spravodajskej povinnosti pre Intrastat hlásenia v roku 2015. In Online knižnica DPH profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-5313, 28.5.2015, [s. 1], [1,39 NS], online. Available on Internet: <http://www.dph.sk/33/vznik-spravodajskej-povinnosti-pre-intrastat-hlasenia-v-roku-2015-uniqueiduchxzASYZNakR305SNRs3AjaZOIRbcXXT6QOQea68B8/?query=intrastat+hl%E1senia+v+roku+2015&serp=1>
  article

  article

 3. ŠULC, Zdeněk. Two-step classification of unemployed people in the Czech republic. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2015. ISSN 0322-788X, 2015, vol. 95, no. 1, s. 38-46. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0200454/32019715q1.pdf>
  article

  article

 4. ROLLAND, Asle. Chains, shops and networks: official statistics and creation of public value. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2015. ISSN 0322-788X, 2015, vol. 95, no. 2, s. 2-16. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0205472/32019715q2.pdf>
  article

  article

 5. ALEXY, Martin - OCHOTNICKÝ, Pavol - KÁČER, Marek. Visegrad four countries and their sovereign credit rating. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 5, s. 447-472.
  article

  article

 6. SCHUBERT, A.H. - SERNA, Luis. Slowly, we are growing together - European economic policy and statistics. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2014. ISSN 0322-788X, 2014, vol. 94, no. 2, s. 4-17. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0190655/32019714q2.pdf>
  article

  article

 7. BIAŁEK, Jacek. Application of stochastic index numbers in inflation measurement - the case of Poland. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2014. ISSN 0322-788X, 2014, vol. 94, no. 2, s. 46-53. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0190655/32019714q2.pdf>
  article

  article

 8. CUPER, Ján et al. Cezhraničná spolupráca štatistických úradov Slovenska a Poľska v horizonte rokov 1993 – 2013. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 4, s. 25-31. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0192678/fss0414.pdf>
  article

  article

 9. VLČKOVÁ, Viera - PALAŠČÁKOVÁ, Daniela. Minimum wage and its relation to unemployment in Slovak regions. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal. - Kiev : National Academy of Management, 2014. ISSN 1993-6788, 2014, no. 7, pp. 315-321. VEGA 1/1319/12.
  article

  article

 10. BALBI, Simon et al. Alternative sources in official data collections. In Trends and Innovation in E-business, Education and Security. Medzinárodná vedecká videokonferencia. Trends and Innovation in E-business, Education and Security : Proceedings, dňa 19.11.2014. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-225-3987-6, pp. 28-37 CD-ROM.
  article

  article