Search results

 1. DVOŘÁK, Michal Romeo. Mať filipa : kniha o právach duševného vlastníctva. Bratislava : eSlovensko, 2016. 95 s. ISBN 978-80-89774-02-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 2. Corruption in the extractive value chain : typology of risks, mitigation measures and incentives. Paris : OECD, 2016. 112 s. OECD development policy tools. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/development/corruption-in-the-extractive-value-chain_9789264256569-en> ISBN 978-92-64-25655-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 3. VÁLEK, Juraj. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti v roku 2013. In Mzdové účtovníctvo a personalistika profi : portál [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2013. ISSN 1338-4740, 28.3.2013, [s. 1-3], [3 NS], online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.mup.sk/33/zakon-o-obmedzeni-platieb-v-hotovosti-v-roku-2013-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_NXPsIWnaYG4/?query=z%E1kon+o+obmedzen%ED+platieb+v+hotovosti&serp=1>
  article

  article


 4. IHNATIŠINOVÁ, Denisa. Zlúčenie daňových a colných úradov sa posúva až do posúdenia opodstatnenosti ich zlúčenia. In Mzdové účtovníctvo a personalistika profi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s. r. o., 2013. ISSN 1338-4740, 25.2.2013, [s. 1], [1 NS], online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.mup.sk/zlucenie-danovych-a-colnych-uradov-sa-posuva-az-do-posudenia-opodstatnenosti-ich-zlucenia-uniqueiduchxzASYZNY8Aolj9IrZHkuuRGyitJRi/?PHPSESSID=230754d6c50562133f756cde1a42bb1c>
  article

  article


 5. HUSSAM, Musa. Islamské financie v globálnom finančnom systéme. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '12 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 10. - 11. október 2012 [elektronický zdroj]. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2012]. ISSN 1336-5878, s. 550-558.
  article

  article


 6. DRÁB, Ondřej - TRUBAČ, Ondřej - ZATLOUKAL, T. Obrana před daňovou kontrolou. Praha : ASPI Wolters Kluwer, 2006. 358 s. ISBN 80-7357-223-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 7. KOBÍK, Jaroslav - JUNGWIRTH, Jan. Vzory podání s komentářem : rukověť styku s finančními úřady. 2. přeprac. vyd. Praha : ASPI, 2005. 243 s. Daňová řada. ISBN 80-7357-034-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 8. MEDVEĎ, Jozef - POLIAK, Peter. Economic environment of a financial institution from the aspect of marketing. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2004. ISSN 1212-3609, 2004, roč. 7, č. 3, s. 103-118.
  article

  article


 9. SCHULTZOVÁ, Anna. Výmena daňových informácií v štátoch Európskej únie. In Národohospodářský obzor. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2004. ISSN 1213-2446, 2004, č. 4, s. 69-75.
  article

  article


 10. HORNYCHOVÁ, Zuzana - SOLDANOVÁ, Marcela. Spolupráce finančních ombudsmanů v Evropě. In Bankovnictví : měsíčník Hospodářských novin. - Praha : Economia, 2004. ISSN 1213-4273, 40, roč. 12, č. 9 (2004.
  article

  article