Search results

Records found: 3618  
Your query: Keywords = "úver"
 1. CESNAK, Martin et al. Vplyv koronakrízy na finančnú situáciu a očakávania zadlžených domácností. In Príležitostná štúdia NBS. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 3/2020. ISSN 2585-9277, 2020, č. 3, s. 3-34.
  article

  article

 2. Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd. 4x ročne. Available on Internet: <http://journal.fsv.cuni.cz/> ISSN 2464-7683.
  journal

  journal

 3. CINGELOVÁ, Zuzana. Štátny príspevok na splátku úveru na bývanie. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 3, s. 19-21.
  article

  article

 4. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Ako správne vypočítať daňový bonus na úroky z úveru na bývanie. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 6-7, s. 3-6.
  article

  article

 5. BORÁKOVÁ, Marta. Daňový bonus na zvýšené úroky z hypotéky. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 3, s. 59-61.
  article

  article

 6. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. Daňový bonus na zaplatené úroky a pomoc pri splácaní úverov na bývanie od 1. 1. 2024. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1336-426X, 2024, roč. 21, č. 3, s. 11-22.
  article

  article

 7. MARKOVIČ, Peter et al. Podnikové financie : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzovali: Elena Fetisovová, Magdaléna Kubranová. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2024. [202 s.] [10,09 AH]. ISBN 978-80-571-0653-1.
  Podnikové financie

  book

 8. HAUPTMANN, Jíři. CCD2 : revoluce, nebo evoluce? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2024. ISSN 1212-4273, 2024, roč. 31, č. 4, s. 29.
  article

  article

 9. BRNOVÁ, Miroslava. Daňový bonus roka 2023 v otázkach z praxe. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1336-426X, 2024, roč. 21, č. 5, s. 27-34.
  article

  article

 10. COWLING, Marc et al. The Hazards of Delivering a Public Loan Guarantee Scheme: An Analysis of Borrower and Lender Characteristics. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Scopus. In International Small Business Journal. - London : SAGE Publ. ISSN 0266-2426, 2024, vol. 42, no. 2, pp. 212-245. ES/W010259/1.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.