Search results

 1. LASÁK, Jan. Zákon o nabídkách převzetí : komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, 680 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-888-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Zákon o nabídkách převzetí

  book


 2. Výzvy českého trhu práce: flexibilita a mobilita práce. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 1, s. 22-23.
  article

  article


 3. NOVOTNÝ, Radek. V Česku se rozjíždí nákladní doprava na LNG. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 1-2, s. 40-44.
  article

  article


 4. RIEVAJOVÁ, Eva - TREBICHALSKÁ, Miriama. Vplyv životných podmienok na pracovnú mobilitu v rámci parnerstva EURES-T Beskydy. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest. Medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. novembra 2018, Hotel Krym, (Trenčianske Teplice, Slovenská republika). - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISBN 978-80-8075-837-0, s. 162-170 online. VEGA 1/0001/16.
  article

  article


 5. FABUŠ, Michal - NEBESKÝ, Ľubomír. Vplyv vonkajšieho ekonomického prostredia na správanie podnikateľských subjektov. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. ISSN 1337-2955, máj 2018, roč. 14, č. 1, s. 35-42.
  article

  article


 6. NOVOTNÝ, Lukáš. Přeshraniční cestovní ruch - příklad regionu Ašského výběžku. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 74-87.
  article

  article


 7. PETRÁŠ, René. Současné právní problémy cestovního ruchu v České republice. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 12-23.
  article

  article


 8. CHALOUPKA, Radek. Nové pojetí podpory destinačního managementu v České republice. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 24-36.
  article

  article


 9. DOKBAT 2018. Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2018 : Conference Proceedings : 14th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : 25.4.2018, Zlín, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2018. online 280 s. IGA SVK/FaME/2018/002. ISBN 978-80-7454-730-0.
  electonic book

  electonic book


 10. Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, Czech Republic (Stage 1) : Inclusive Framework on BEPS: Action 14. Paris : OECD, 2018. 70 s. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-czech-republic-stage-1_9789264290334-en> ISBN 978-92-64-29032-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book