Search results

 1. LASÁK, Jan. Zákon o nabídkách převzetí : komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, 680 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-888-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Zákon o nabídkách převzetí

  book

 2. Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy : Scientific Journal. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Prague : University of Economics. 6x ročne. ISSN 1210-0455. Available on Internet: http://www.vse.cz/pep/
  journal

  journal

 3. PRŮŠA, Ladislav. Kdo zabezpečí péči o naše seniory. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1805-2991, 2019, roč. 61, č. 1, s. 5-18.
  article

  article

 4. KŘESŤANOVÁ, Jana - ŠÍDLO, Luděk - ŠPROCHA, Branislav. Pohyb obyvatelstva Česka a Slovenska na úrovni obcí v období 1996-2015 pohledem Webbova diagramu. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1805-2991, 2019, roč. 61, č. 1, s. 28-41.
  article

  article

 5. BÍLKOVÁ, Diana. Analýza mezd a vybraných ukazatelů v zemích OECD. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 2, s. 133-156.
  article

  article

 6. HÁJEK, Oldřich et al. Strukturální fondy a znevýhodnění regionů: veřejní a neveřejní příjemci podpory. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 2, s. 113-132.
  article

  article

 7. VALENTOVÁ, Klára. Kontroly zaměstnanců v průběhu dočasné pracovní neschopnosti. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 5, s. 27.
  article

  article

 8. PISÁR, Peter et al. Performance Based Funding of Universities: Czech Republic and Slovakia. In Performance-Based Budgeting in the Public Sector. - Cham : Palgrave Macmillan/Springer Nature AG, 2019. ISBN 978-3-030-02076-7, pp. 237-254 [1,2 AH] online. APVV-14-0512, GA16-13119S.
  article

  article

 9. KAZDOVÁ, Alena. Průzkum: Sociální sítě v HR marketingu a recruitmentu. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 5, s. 6-8.
  article

  article

 10. ŽUFAN, Jan. K problematice zaměstnanosti v odvětví CZ NACE I – Ubytování, stravování a pohostinství. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 1804-252X, 2019, roč. 10, č. 1, s. 63-70.
  article

  article