Search results

 1. CAMBEL, Samuel. Štátnik a národohospodár MILAN HODŽA : 1878 - 1944. Recenzenti: Dušan Kováč, Karol Kollár. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2001, 2019 dotlač. 233 s. ISBN 80-224-0669-4. [Copy count : 4, currently available 3, at library only 1]
  Štátnik a národohospodár MILAN HODŽA

  book

 2. JEDLIČKA, Petr - ŠROLLER, Vít. Povinné ručení v průběhu 100 let trvání aktuárské profese v ČR. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 2, s. 34-38.
  article

  article

 3. BARTOŇOVÁ, Dagmar. Demografické struktury obyvatelstva České republiky v období 1918-2018. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095, 2019, roč. 29, č. 3, s. 2-27.
  article

  article

 4. LUKÁČ, Eduard - MAYER, Katarína - LENHARDTOVÁ, Martina. Development of Adult Education in Interwar Slovakia (1918-1938). In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 173-180.
  article

  article

 5. HUSÁR, Jaroslav. Podstata teoretického riešenia problémov ekonomiky Slovenska do roku 1968. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 2, s. 219-232.
  article

  article

 6. PRZYBYLA, Vojtěch. Vliv vybraných demografických charakteristik na volební chování na Slovensku v meziválečném období. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019. ISSN 0016-7193, 2019, roč. 71, č. 2, s. 181-199.
  article

  article

 7. ŠULÁKOVÁ, Agáta. Hospodárstvo Slovenska pod „ochranou“ nemeckej orlice. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 2, s. 22-25 online.
  article

  article

 8. KUPKA, Václav. Sametová revoluce 1989 a transformace ekonomického systému. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2019. ISSN 1805-3246, 2019, č. 2, s. 1-3.
  article

  article

 9. MAŠEK, František. Sto let bankovnictví a koruny: Od optimizmu první republiky po rozdělení státu. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 5, s. 42-45.
  article

  article

 10. BALÁŽI, Peter. Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v čase existencie Rakúsko - Uhorska a 1. Československej republiky. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 1, s. 1-16 online.
  article

  article