Search results

Records found: 13  
Your query: Keywords = "číselníky"
 1. Register ekonomických subjektov SR 1995, 2001, 2010 : zdroj: databáza Štatistického úradu SR [elektronický zdroj]. Bratislava : INFOSTAT, 2013. CD-ROM. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 2. HONTYOVÁ, Kajetána. Kvalita výchovy a vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR : medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. ISBN 80-225-2110-8, s. 35-43.
  article

  article

 3. Klasifikácia produkcie, klasifikácia stavieb, AGROPOD a OKEČ. Bratislava : EPOS, 2001. 382 s. ISBN 80-8057-378-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. HUBERT, Jaromír. Povolanie, zamestnanie, pracovné právo. In Personalistika - Mzda - Práca : odborný časopis pre problematiku personalistiky, odmeňovania, pracovného práva, kolektívneho vyjednávania a pre sociálnu oblasť. ISSN 1335-4043, 1999, č. 3, s. 30-36.
  article

  article

 5. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon. In Poradca. ISSN 1335-1583, 1998, č. 9, s. 16-94.
  article

  article

 6. Vyhláška Ministerstva financií a Národnej banky Slovenska. In Hospodárske noviny, 1995, roč. 3, č. 200, s. 6.
  article

  article

 7. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska. In Hospodárske noviny, 1995, roč. 3, č. 201, s. 9.
  article

  article

 8. PETRIKOVITS, Ebbo - PALAS, S. Koncepční řešení nového registru ekonomických subjektů. In Statistika, 1995, roč. 32, č. 2, s. 52-58.
  article

  article

 9. Pracovná pomôcka k stanoveniu sadzby dane z pridanej hodnoty služieb. 1. vyd. Bratislava : Elita, 1993. 198 s. ISBN 80-85323-33-8. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 10. STRNAD, M. Osobní počítače, číselníky a relační databáze. In Informační výběr ze světa výpočetní techniky, 1993, roč. 27.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.