Search results

 1. KISS, Arnold. Naučená bezmocnosť a ťažisko kontroly. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1336-9849, 2019, roč. 14, č. 9, s. 27-29.
  article

  article

 2. VARMUS, Michal - FERENC, Patrik - KUBINA, Milan. Manažment športových organizácií : významné zainteresované strany. Recenzenti: Viera Marková, Jozef Strišš. 1. vydanie. 2019 ; Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2019. 180 s. VEGA 1/0617/16. ISBN 978-80-554-1570-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. DUJAVA, Daniel - KALIŠ, Richard. Choosing the Mode of Transport - Case Study of Bratislava Region. In Working papers. - Bratislava : University of Economics in Bratislava. ISSN 1339-0430, 2019, no. 19, pp. 1-22 online.
  article

  article

 4. CHOMYNOVÁ, Pavla - GROHMANNOVÁ, Kateřina - MRAVČÍK, Viktor. Užívání nelegálních drog mezi dospívajícími v ČR: současné trendy ve vývoji situace. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1805-2991, 2019, roč. 61, č. 3, s. 211-221.
  article

  article

 5. SEEMANN, Peter - ŠTOFKOVÁ, Zuzana. Application of Management Methods and Coaching Processes in Order to Develop Managers in Selected Enterprise. In Fórum manažéra. - Trnava : VIVAEDUCA, 2019. ISSN 1339-9403, 2019, roč. 15, č. 1, s. 87-97.
  article

  article

 6. THEODOULIDES, Lenka - KORMANCOVÁ, Gabriela - COLE, David. Leading in the Age of Innovations : Change of Values and Approaches. 1st Edition. New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2019. 249 s. Routledge Studies in Leadership Research. ISBN 978-0-8153-7903-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. Robots, Artificial Intelligence, and Service Automation in Travel, Tourism and Hospitality. 1st Edition. Bingley : Emerald Publishing, 2019. 274 s. ISBN 978-1-78756-688-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  book

  book

 8. Organizational-Economic Mechanism of Management Innovative Development of Economic Entities. Vol. 1. Reviewers: Tetiana Cherniavska, Volodymyr Saienko. 1st Edition. Przeworsk : Wyższa Szkola Społeczno-Gospodarcza, 2019. online 410 s. ISBN 978-83-937354-6-4.
  electonic book

  electonic book

 9. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Význam prípadových štúdií v predgraduálnej príprave učiteľov. In Sapere Aude 2019: Společnosť a profese učitele. Mezinárodní vědecká konference. Sapere Aude 2019: Společnosť a profese učitele : recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí, roč. IX, 27.-29. května 2019, (Hradec Králové, Česko). - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-29-0, s. 116-122 online. KEGA 005EU-4/2019.
  article

  article

 10. Big Data Analytics and Electronic Resource Usage in Academic Libraries: A Case Study of a Private University in Kenya. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 13, s. 344-359.
  article

  article