Search results

 1. LIESKOVSKÝ, Peter. Generácia Y a hodnotová paradigma "starého sveta": máme sa na čo tešiť! In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 28.
  article

  article

 2. ONDRUŠOVÁ, Miroslava. Zdravá ponuka je pestrejšia. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1805-0549, 1-2/20, č. 51, (2020.
  article

  article

 3. 3.Gewinn

  Gewinn : Das Wirtschaftsmagazin für Ihren Persönlichen Vorteil. Wien : Wailand, Georg. 11x ročne. Available on Internet: www.gewinn.com
  journal

  journal

 4. VOLTNEROVÁ, Zuzana - ORVISKÝ, Saša. Telovýchovné aktivity a šport na univerzitách v zahraničí : Telovýchovné aktivity a šport na univerzitách v Budapešti a Varšave z pohľadu odborných asistentov telesnej výchovy na CTVŠ EUBA. In Denník SME. - Bratislava : Petit Press, 2019, 30.10.2019, [1-5] online.
  article

  article

 5. Comparative Racial Politics in Latin America. New York : Routledge, 2019. 357 s. ISBN 978-1-138-48530-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 6. HEMOLOVÁ, Jitka. Maloobchod mení technológie. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019. ISSN 1805-0549, 3-4/19, č. 46, (2019.
  article

  article

 7. KAFKOVÁ PETROVÁ, Marcela. Preference aktivního životního stylu v kontextu věku a míry ekonomického, sociálního a kulturního kapitálu. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. ISSN 0049-1225, 2019, roč. 51, č. 2, s. 198-218.
  article

  article

 8. KAZDOVÁ, Alena. Vyhořením trpí i nezralí mladí lidé. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 2, s. 28-30.
  article

  article

 9. Obliba vlastního rozvrhu směn roste i u nás. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 4, s. 10.
  article

  article

 10. KAZDOVÁ, Alena. Různorodost obohacuje všechny. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 4, s. 12-17.
  article

  article