Search results

 1. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2019. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 663 s. ISBN 978-80-224-1792-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2019. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. CD-ROM 663 s. ISBN 978-80-224-1792-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. Quarterly national accounts. Paris : OECD. 4x ročne. ISSN 2219-5106. Available on Internet: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/quarterly-national-accounts/volume-2018/issue-1_qna-v2018-1-en
  journal

  journal

 4. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2017. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017. 661 s. ISBN 978-80-224-1629-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. UHLIAR, Miroslav. Aktuálna inovačná výkonnosť a vývoj patentovaní na Slovensku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 1096-1106 CD-ROM. VEGA 1/0264/15.
  article

  article

 6. Main Science and Technology Indicators. Paris : OECD. 2x ročne. ISSN 2304-2761. Available on Internet: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/main-science-and-technology-indicators_2304277x
  journal

  journal

 7. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2016. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016. 671 s. ISBN 978-80-224-1541-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2016

  book

 8. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2015. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. 681 s. ISBN 978-80-224-1482-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2015

  book

 9. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2014. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. 669 s. ISBN 978-80-224-1405-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2014

  book

 10. STEHLÍKOVÁ, Beáta et al. International business IV : selected readings from international statistics and management. Volume 1. Reviewers: Juraj Sipko, Soňa Supeková. 1st ed. Nitra : ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. 162 s. [8,67 AH]. ITMS NFP26140230012. ISBN 978-80-89731-17-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book