Search results

 1. HURBÁNKOVÁ, Ľubica - SIVAŠOVÁ, Daniela. Hospodárska štatistika I. Recenzenti: Mária Vojtková, Mikuláš Cár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 140 s. [7,21 AH]. ISBN 978-80-225-4504-4. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 4]
  book

  book

 2. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Štatistika obyvateľstva a zamestnanosti a ich miesto v systéme národných účtov ESA 2010. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, 2016, roč. 3, č. Máj, s. 1-11 online.
  article

  article

 3. LUBYOVÁ, Martina - SODOMOVÁ, Eva. Sociálna štatistika. Recenzenti: Eva Rievajová, Pavol Baboš. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 136 s. [7,04 AH]. ISBN 978-80-225-4354-5. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 3]
  book

  book

 4. CHAJDIAK, Jozef. Poznámky k demografickému vývoju v Slovenskej republike. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 3, s. 20-22. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0208403/fss0315.pdf>
  article

  article

 5. Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí 2014 : [I. + II. časť]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015. 540 s. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-381-6.
  electonic book

  electonic book

 6. VAŇO, Boris. Sčítanie obyvateľstva na Slovensku - súčasnosť a perspektívy. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. ISSN 1210-1095, 2014, roč. 24, č. 3, s. 102-113. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0190640/Slovenska_statistika_a_demografia_3_2014.pdf>
  article

  article

 7. HENDL, Jan. Statistika v aplikacích. Praha : Portál, 2014. 455 s. ISBN 978-80-262-0700-9. [Copy count : 5, currently available 0, at library only 5]
  Statistika v aplikacích

  book

 8. Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí 2013 : [I. + II. časť]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. 530 s. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-243-7.
  electonic book

  electonic book

 9. Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí 2012 : [I. + II. časť]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2013. 535 s. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-243-7.
  electonic book

  electonic book

 10. Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí 2011 : [I. + II. časť]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012. 535 s. Demografia a sociálna štatistika.
  electonic book

  electonic book