Search results

 1. ZUBAĽOVÁ, Alena - PROUSKOVÁ, Eva. Starnutie populácie - riziká a výzvy pre ekonomický rast a udržateľnosť verejných financií v krajinách EÚ. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4596-9, s. [1-7] CD-ROM. APVV-15-0322, VEGA 1/0215/18.
  article

  article


 2. ŠROBÁROVÁ, Soňa - HABÁNIK, Tomáš. Selected Theoretical Approaches and the Basis for Homelessness Currently. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 220-222.
  article

  article


 3. Štatistika v súvislostiach : hlavné trendy populačného vývoja v SR v roku 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 125 s. Demografia a sociálna štatistika, 2018. ISBN 978-80-8121-670-1.
  electonic book

  electonic book


 4. KOPECKÁ, Lucie. Vliv věkové struktury obyvatelstva na výskyt a léčbu chronických onemocnění v rámci Evropy. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018. ISSN 1336-7420, 2018, roč. 14, č. 1, s. 19-28.
  article

  article


 5. Štatistika v súvislostiach : hlavné trendy populačného vývoja v SR v roku 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 45 s. Demografia a sociálna štatistika, jún 2017. ISBN 978-80-8121-605-3.
  electonic book

  electonic book


 6. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Je poľnohospodárstvo dôvodom environmentálnej migrácie? In Reaguje environmentálna diplomacia dostatočne na nové výzvy v súvislosti s klimatickými zmenami? : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4490-0, s. 49-56.
  article

  article


 7. Štatistika v súvislostiach : hlavné trendy populačného vývoja v SR v roku 2015. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. 43 s. Demografia a sociálna štatistika, jún 2016. ISBN 978-80-8121-520-9.
  electonic book

  electonic book


 8. Štatistika v súvislostiach : hlavné trendy populačného vývoja v Bratislave, hl. meste SR, v roku 2015. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. 43 s. Demografia a sociálna štatistika, október 2016. ISBN 978-80-8121-523-0.
  electonic book

  electonic book


 9. Štatistika v súvislostiach : hlavné trendy populačného vývoja v SR v roku 2014. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015. 38 s. Demografia a sociálna štatistika, jún 2015. ISBN 978-80-8121-431-8.
  electonic book

  electonic book


 10. Štatistika v súvislostiach : hlavné trendy populačného vývoja v regiónoch SR v roku 2014. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015. 77 s. Demografia a sociálna štatistika, september 2015. ISBN 978-80-8121-432-5.
  electonic book

  electonic book