Search results

Records found: 1851  
Your query: Keywords = "študenti"
 1. ROKUSOVÁ, Andrea. Využite biznis simulácií v prospech rozvoja vedomostí a zručností. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 20-21.
  article

  article

 2. ZAFAR, Ayesha - MAZHAR, Musa - SULTAN IJAZ, Yahya. Application of Marketing Principles for HEIs: A Perspective of Pakistani Universities. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. ISSN 1338-7944, 2023, roč. 18, č. 1, s. 36-55.
  article

  article

 3. BRUOTHOVÁ, Michaela - BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Mediálna gramotnosť a jej rozvoj v rámci vzdelávacieho procesu. In International Conference of J. Selye University. Section of Economics, Mathematics and Informatics. 14th International Conference of J. Selye University : Section of Economics, Mathematics and Informatics. - Komárno : Univerzita Jána Selyeho, 2023. ISBN 978-80-8122-449-2, pp. 41-47. KEGA 026EU-4/2021.
  article

  article

 4. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela. Postoj k riziku a jeho formovanie v rámci vzdelávacieho procesu. In International Conference of J. Selye University. Section of Economics, Mathematics and Informatics. 14th International Conference of J. Selye University : Section of Economics, Mathematics and Informatics. - Komárno : Univerzita Jána Selyeho, 2023. ISBN 978-80-8122-449-2, pp. 33-39. KEGA 026EU-4/2021.
  article

  article

 5. MARECKA, Monika - MARECKI, Piotr - OLMA, Marcin. The Role of Games in Professional Education in the GameDev Industry. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2023. ISSN 1212-415X, 2023, roč. 23, č. 1, s. 42-53.
  article

  article

 6. SOBKOVÁ, Martina. Konzervativnější, než si myslíme, aneb jak vnímají mladí finance. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 4, s. 50-51.
  article

  article

 7. ULIČNÁ, Martina. Testovanie odborného jazyka v online prostredí ako súčasť dištančného vzdelávania. In Jezik, prijevod i međukulturna komunikacija. Konferencija. Jezik, prijevod i međukulturna komunikacija : zbornik radova I. međunarodne znanstvene konferencije, 25. - 31. kolovoza 2022, Pula. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2023. ISBN 978-953-377-012-3, pp. 344-357. KEGA 018EU-4/2020.
  article

  article

 8. HELMOVÁ, Milena. Innovative Metods of Problem Solving in Foreign Language Teaching in Intercultural and Regional Studies. In Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education. International Scientific and Practical Conference. V Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education : Conference Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, 17 May 2023, Kyiv. - Kyiv : National Technical University of Ukraine, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023. ISSN 78112, pp. 52-56.
  article

  article

 9. BOLEK, Vladimír - ROMANOVÁ, Anita. Motivational Factors for Increasing Digital Competence and Information Literacy of University Students. In International Conference on Education and New Learning Technologies. EDULEARN23 : 15th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. - Palma : IATED, 2023. ISBN 978-84-09-52151-7. ISSN 2340-1117, pp. 2253-2261. VEGA 1/0662/23.
  article

  article

 10. MIZSER, Csilla. Competence of Confidence – Assertiveness As a Right of “Z” Generations. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2023. ISSN 2585-7258, 2023, vol. 17, no. 1, pp. 22-28.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.