Search results

Records found: 1330  
Your query: Keywords = "ženy"
 1. Sú vo vašom podniku premrhané talenty? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 4/2008, roč. 13, zoš. 51, s. 42-43.
  article

  article

 2. GYÁRFÁŠOVÁ, Oľga - TROMMLEROVÁ, Sofia Karina. Môžu preferenčné hlasy uľahčiť vstup žien do vrcholovej politiky? In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2023. ISSN 0049-1225, 2023, roč. 55, č. 1, s. 5-43.
  article

  article

 3. HARMAN, Jakub. Gender Pay Gap in the Slovak Labour Market. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 0323-262X, 2023, roč. 52, č. 1, s. 29-47. VEGA 1/0037/20.
  article

  article

 4. ŠPROCHA, Branislav. Plodnosť žien na Slovensku vo výsledkoch sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. In Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2023. ISSN 1339-6854, 2023, roč. 33, č. 1, s. 22-36.
  article

  article

 5. ZLOCHA, Ľubomír. Právna regulácia sexizmu v reklame – základné východiská. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023. ISSN 0032-6984, 2023, roč. 106, č. 2, s. 99-115.
  article

  article

 6. ŠŤASTNÁ, Anna. Rodičovství a péče o děti v době pandemie Covid-19 v období 2020 a 2021 v Česku. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2023. ISSN 1805-2991, 2023, roč. 65, č. 1, s. 3-22.
  article

  article

 7. KYSELOVIČOVÁ, Oľga et al. Isokinetic Leg Muscle Strength Relationship to Dynamic Balance Reflects Gymnast-Specific Differences in Adolescent Females. - Registrovaný: Scopus. In Frontiers in Physiology. - Lausanne : Frontiers Media SA. ISSN 1664-042X, 2023, vol. 13, no. 09. január, pp. 1-17. VEGA 1/0754/20, VEGA 1/0089/20.
  article

  article

 8. KŘÍŽKOVÁ, Alena. Prodlužující se pracovní dráhy, digitalizace, propouštění a gender v peněžnictví. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2022. ISSN 1802-5854, 2022, roč. 16, č. 3, s. 2-10.
  article

  article

 9. SPASIĆ, Danijela V. et al. Violence against Women in Serbia: Collective Body of Woman or where the “Flowers of Evil” Blossom. In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2022. ISSN 1801-7118, 2022, roč. 18, č. 2, s. 58-73.
  article

  article

 10. MORAZZONI, Marta - SY, Andrea. Female Entrepreneurship, Financial Frictions and Capital Misallocation in the US. In Journal of Monetary Economics. - Amsterdam : Elsevier Publishing Comp., 2022. ISSN 0304-3932, 2022, vol. 129, no. July, s. 93-118.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.