Search results

 1. Joint Research Centre: Annual Report 2018 : The European Commission's Science and Knowledge Service. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. 85 s. ISBN 978-92-76-00656-5. ISSN 0376-5482. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries 2019. Paris : OECD, 2019. 304 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/development/geographical-distribution-of-financial-flows-to-developing-countries-2019_fin_flows_dev-2019-en-fr> ISBN 978-92-64-30908-1. ISSN 2074-3157. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. MATULKOVÁ, Mariana. Zákon o sociálnom poistení s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 1-2, s. 4-408.
  article

  article

 4. BERKOVÁ, Andrea. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 3, s. 5-120.
  article

  article

 5. MORVAY, Karol et al. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2017 a výhľad do roku 2019 [elektronický zdroj]. Oponenti: Eva Pongrácz, Štefan Zajac. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. online 114 s. VEGA 2/0070/15. ISBN 978-80-7144-288-2.
  electonic book

  electonic book

 6. OECD Institutional Investors Statistics 2018 : 2010-2017. Paris : OECD, 2018. 184 s. OECD Institutional Investors Statistics. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2018_instinv-2018-en> ISBN 978-92-64-30554-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. Joint Research Centre: Annual Report 2017 : The European Commission's Science and Knowledge Service. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 71 s. ISBN 978-92-79-81582-9. ISSN 0376-5482. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2017 : (Zelená správa). Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2018. 69 s. ISBN 978-80-805-8625-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 9. Munkaerőpiaci tükör 2017. Budapest : MTA Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-Tudományi Intézet, 2018. 320 s. ISSN 1586-460X. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 10. Judikatúra Súdneho dvora EÚ : za rok 2017 : vo veciach dane z pridanej hodnoty. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 351 s. ISBN 978-80-8168-924-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book