Search results

 1. DOLEŽELOVÁ, Petra. Vplyv unilaterálnych preferencií na vývoznú štruktúru najmenej rozvinutých krajín. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562, 2020, roč. 18, č. 1, s. 57-70.
  article

  article

 2. ARAKAZA, Dionise. Development Diplomacy as a Part of Public Diplomacy in the Pursuit of Foreign Policy Aims: Case of European Union Aid to Africa. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 8, pp. 124-143.
  article

  article

 3. SEPPO, Patrick Emmanuel Martin. Economic Growth of CEMAC: Does Institutional quality Matter? In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 7, pp. 216-236.
  article

  article

 4. FRANCKY, Jean - NGONO, Landry. Regulation Bancaire Et Prise De Risque Des Banques De La Cemac. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 1, pp. 122-137.
  article

  article

 5. GU, Shuibin - PRAH, Gigamon Joseph - TENKORANG, Kofi K. Consequences of International Financial Reporting Standards Adoption in Africa: Evidence From Foreign Direct Investment. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 34, pp. 67-86.
  article

  article

 6. Corporate Governance in MENA : Building a Framework for Competitiveness and Growth. Paris : OECD, 2019. 181 s. Corporate Governance. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/corporate-governance-in-mena_2a6992c2-en> ISBN 978-92-64-78979-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. Women and Trade Networks in West Africa. Paris : OECD, 2019. 141 s. West african studies. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/development/women-and-trade-networks-in-west-africa_7d67b61d-en> ISBN 978-92-64-59502-6.
  book

  book

 8. KUNYCHKA, Mykhaylo. Socio-Economic Development in Africa: Crucial Challenges. In Journal of Modern Economic Research. - Bratislava : DENAKYR. ISSN 2644-6332, 2019, vol. 1, no. 4, pp. 15-31 online.
  article

  article

 9. KUNYCHKA, Mykhaylo. Historicko-inštitucionálny prístup skúmania zapojenia krajín do medzinárodnej deľby práce a jeho vplyv na formovanie príjmovej nerovnosti v štátoch Afriky. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 671-676 online.
  article

  article

 10. Community Education and Training in South Africa. Paris : OECD, 2019. 125 s. Getting Skills Right. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/community-education-and-training-in-south-africa_9789264312302-en> ISBN 978-92-64-31229-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book