Search results

 1. LASÁK, Jan. Zákon o nabídkách převzetí : komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, 680 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-888-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Zákon o nabídkách převzetí

  book


 2. KAMENÍK, Martin. The Effect of Fiscal Rules on the Cyclicality of Fiscal policy. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, Február 2019, roč. 27, č. 1, s. 21-24.
  article

  article


 3. TURÓCIOVÁ, Jana. Mikro účtovná jednotka. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 2-3, s. 136-161.
  article

  article


 4. CVEČKOVÁ, Mária. Konsolidovaná účtovná závierka v podmienkach SR. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 2-3, s. 42-71.
  article

  article


 5. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 2-3, s. 90-135.
  article

  article


 6. MAŠEK, František. MREL: ČNB zaujme individuální přístup. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 1, s. 22-23.
  article

  article


 7. MIKLÁŠ, Martin. Novela zákona o DPH k 1. 1. 2019. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 4, s. 14-38.
  article

  article


 8. TEPPEROVÁ, Jana - HELMAN, Karel. Relationship between Employment and Effective Taxation of Labour on Enterprise Level in the EU. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 1, s. 52-68.
  article

  article


 9. EU Law journal. Bratislava : IRIS. 2x ročne. ISSN 2453-7098. Available on Internet: http://www.eulawjournal.eu
  journal

  journal


 10. NOVÁK, Marcel - TRNOVSKÝ, Karol. The Central Bank Independence in the "New" World. In 7th Annual Winter Global Business Conference 2019. Innovation Institute International Winter Conference. Winter Global Business Conference and Winter Global Education, Teaching & Learning Conference : Innovation Institute International Winter Conferences 2019 : conference proceedings : January 28th - February 1st, 2019, Tignes, France. - Zagreb : Innovation Institute, 2019. ISSN 2584-6302, pp. 91-97. VEGA 1/0975/15.
  article

  article