Search results

 1. LASÁK, Jan. Zákon o nabídkách převzetí : komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, 680 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-888-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Zákon o nabídkách převzetí

  book


 2. LABAJ, Marián. Štedrých eurofondov pre Slovensko bude ubúdať. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, August 2018, roč. 26, č. 4, s. 2-8.
  article

  article


 3. GAJDOŠ, Tomáš. Vybrané právne aspekty implementácie rozhodnutí SRB. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, August 2018, roč. 26, č. 4, s. 17-21.
  article

  article


 4. ORSZÁGHOVÁ, Lucia. Central Counterparties: Addressing the Too-Big-To-Fail Problem in Central Clearing. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, August 2018, roč. 26, č. 4, s. 22-26.
  article

  article


 5. BACO, Dominik. Poistenie právnej ochrany v rozsudku Súdneho dvora EZVO. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, Jún 2018, roč. 26, č. 3, s. 28.
  article

  article


 6. PETRÁŠ, René. Současné právní problémy cestovního ruchu v České republice. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 12-23.
  article

  article


 7. SEDLIAKOVÁ, Anna. Inovácie a zmeny v platobných službách podľa PSD2. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, Február 2018, roč. 26, č. 1, s. 2-7.
  article

  article


 8. KNOŠKOVÁ, Ľubica - DONOVALOVÁ, Alena. Perception of Energy Labels in Selected Household Appliances. In Marketing and Market Facing Product and Technological Innovations : Monograph. - Częstochowa : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2018. ISBN 978-83-63978-75-4, pp. 41-72 [1,36 AH]. VEGA 1/0543/18.
  article

  article


 9. LACKOVÁ, Alica - ZSAPKOVÁ, Eleonóra. New Products and Their Launching on the Food Market. In Marketing and Market Facing Product and Technological Innovations : Monograph. - Częstochowa : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2018. ISBN 978-83-63978-75-4, pp. 110-134 [1,28 AH]. VEGA 1/0670/16.
  article

  article


 10. New Trends in Process Control Management. Editors: Bohuslava Mihalčová, Mária Janošková ; reviewers: Katarína Čulková, Dariusz Fatula. 1st Edition. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. 311 s. [15,56 AH]. VEGA 1/0708/14, VEGA 1/0651/18. ISBN 978-80-248-4161-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book