Search results

 1. NOVOTNÝ, Radek. Metropole plánuje sdílené městské depo. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 10, s. 32-36.
  article

  article


 2. Znalosť je sila. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN [nemá], júl-august 2018, roč. 14, č. 73, s. 12-14.
  article

  article


 3. KRAJŇÁKOVÁ, Emília. Reforma školstva v európskych krajinách. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1336-9849, 2018, roč. 13, č. 1, s. 23-28.
  article

  article


 4. KALABIS, Zbyněk. Historie de Nederlandsche Bank, centrální banky Nizozemska. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 4, s. 48-49.
  article

  article


 5. RICHNÁK, Patrik - PORUBANOVÁ, Klaudia. Position of the Industry 4.0 Concept in Selected Countries of the World. In QUAERE 2018. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 8 : 27.-29. června 2018, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-26-9, s. 135-142 CD-ROM. I-18-102-00.
  article

  article


 6. KVAŠŇÁK, Lukáš. Nový vietor pre AeroMobil a spol. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 23. februára 2017, roč. 27, č. 8, s. 18-21.
  article

  article


 7. TVARDZÍK, Jozef. Amsterdam nespí. Objavil nočnú ekonomiku. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. februára 2017, roč. 27, č. 7, s. 16-18.
  article

  article


 8. Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, The Netherlands (Stage 1) : Inclusive Framework on BEPS: Action 14. Paris : OECD, 2017. 75 s. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-the-netherlands-stage-1_9789264282629-en> ISBN 978-92-64-28263-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 9. The Governance of Land Use in the Netherlands : The Case of Amsterdam. Paris : OECD, 2017. 165 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/the-governance-of-land-use-in-the-netherlands_9789264274648-en> ISBN 978-92-64-27463-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 10. International Transport Forum. Quantifying the socio-economic benefits of transport. Paris : OECD, 2017. 136 s. Roundtable Report, 160. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/transport/quantifying-the-socio-economic-benefits-of-transport_9789282108093-en> ISBN 978-92-82-10808-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book