Search results

 1. NOVOTNÝ, Radek. Metropole plánuje sdílené městské depo. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 10, s. 32-36.
  article

  article


 2. Znalosť je sila. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN [nemá], júl-august 2018, roč. 14, č. 73, s. 12-14.
  article

  article


 3. LAWTON SMITH, Helen - BAGCHI-SEN, Sharmistha - EDMUNDS, Laurel. Innovation Cycles and Geographies of Innovation: A Study of Healthcare Innovation in Europe. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2018. ISSN 1461-7145, 2018, vol. 25, no. 4, pp. 405-422.
  article

  article


 4. KRAJŇÁKOVÁ, Emília. Reforma školstva v európskych krajinách. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1336-9849, 2018, roč. 13, č. 1, s. 23-28.
  article

  article


 5. KALABIS, Zbyněk. Historie de Nederlandsche Bank, centrální banky Nizozemska. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 4, s. 48-49.
  article

  article


 6. BUHALA, Oliver. D & O poistenie v kontraste zákazu vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti členov orgánov obchodných spoločostí za škodu. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018. ISSN 0032-6984, 2018, roč. 101, č. 3, s.247 - 266.
  article

  article


 7. ŠVECOVÁ, Marianna. Súčasné trendy a budúcnosť zavádzania elektromobilov v Európe. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2018. ISSN 1802-4599, 2018, roč. 12, č. 4, s. 56-58.
  article

  article


 8. Developing Robust Project Pipelines for Low-Carbon Infrastructure. Paris : OECD, 2018. 152 s. Green Finance and Investment. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/mobilising-finance-for-climate-action-in-georgia_9789264289727-en> ISBN 978-92-64-30783-4.
  book

  book


 9. Fiscal Decentralisation and Inclusive Growth. Reviewers: Junghun Kim, Dougherty Sean. Paris : OECD ; Seoul : Korea Institute of Public Finance, 2018. 258 s. OECD Fiscal Federalism Studies. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/fiscal-decentralisation-and-inclusive-growth_9789264302488-en> ISBN 978-92-64-30247-1.
  book

  book


 10. KOVAČEVIĆ, Dubravka. Reflection of V4 interests in the context of V4 Presidencies in the enlarging and reforming European Union as a prerequisite for agenda shaping in terms of the Netherlands – Slovakia – Malta (2016-2017) Presidency troïka : dizertačná práca. Školiteľ: Denisa Čiderová. Bratislava, 2018. 204 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book