Search results

Records found: 18  
Your query: Keywords = "Podunajsko"
 1. SZÜDI, Jaroslava. The EU strategy for the Danube region - support measure for building prosperity in the Danube region. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 352-359 CD-ROM.
  article

  article

 2. ŠIMKO, Ladislav. Európska stratégia pre Dunajský región počas jej štvorročného obdobia fungovania. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2014. ISSN 0322-886X, mimoriadne vyd., roč. 57, č. Jún, (2014.
  article

  article

 3. ČEREŠŇÁK, Dušan. Dunajská stratégia z pohľadu Slovenskej republiky. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2014. ISSN 0322-886X, mimoriadne vyd., roč. 57, č. Jún, (2014.
  article

  article

 4. KOCSIS-KUPPER, Zsuzsanna. Koordinácia Prioritnej oblasti 4 "Obnoviť a udržať kvalitu vôd". In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2014. ISSN 0322-886X, mimoriadne vyd., roč. 57, č. Jún, (2014.
  article

  article

 5. ŠUCHA, Vladimír. Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť: vedecká podpora koordinovaná Spoločným výskumným centrom Európskej komisie. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2014. ISSN 0322-886X, mimoriadne vyd., roč. 57, č. Jún, (2014.
  article

  article

 6. ZÁVADSKÝ, Ivan. Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja a Dunajská stratégia: spolupráca a podpora krajín povodia Dunaja. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2014. ISSN 0322-886X, mimoriadne vyd., roč. 57, č. Jún, (2014.
  article

  article

 7. KIJOVSKÁ, Lívia. Historicko-spoločenský vývoj v oblasti hodnotenia a ochrany kvality vôd. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2014. ISSN 0322-886X, mimoriadne vyd., roč. 57, č. Jún, (2014.
  article

  article

 8. REHÁK, Štefan. Rozvoj ovocinárstva a zeleninárstva použitím mikrozávlah - ako príležitosť pre rozvoj vidieka Dunajského regiónu. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2014. ISSN 0322-886X, mimoriadne vyd., roč. 57, č. Jún, (2014.
  article

  article

 9. CHAJDIAK, Jozef. Dopravne atraktívne územie podľa intenzity životných faktorov (2001-2006). Modra : Centrum pre výskum regiónov, 2008. 72 s. Dokumenty. ISBN 978-80-89367-04-7. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 10. ZNÁŠIKOVÁ, Katarína. Zohľadnenie indikátorov trvalo udržateľného rozvoja v hodnotení regiónov. Modra : Centrum pre výskum regiónov, 2008. 34 s. Dokumenty. ISBN 978-80-89367-06-1. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.