Search results

 1. KUŠNÍROVÁ, Jana. Dopady zdaňovania právnických osôb na štátny rozpočet a podnikateľské prostredie v Slovenskej republike : habilitačná prednáška : odbor habilitačného a inauguračného konania: Financie, bankovníctvo a investovanie. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 83 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4848-9. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 2. ŠKVRNDA, František. Afganistan, neočakávaný, ale nevyhnutný dôsledok historickej neadekvátnosti neoliberálnej globalizácie na spôsob Západu vedeného USA. In Slovo: spoločensko-politický týždenník. - Bratislava : Občianske združenie Klub Nového slova. ISSN 1336-2984, 12.9.2021, s. [1-3] online. Available on Internet: <https://www.noveslovo.sk/node/102400>
  article

  article

 3. PAKŠIOVÁ, Renáta. Doplnenie informácií k poskytovaniu Prvej pomoci ++ od marca 2021. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 29. apríl 2021, roč. 18, č. 4, s. 9-11 online.
  article

  article

 4. PAKŠIOVÁ, Renáta. Ako sa menia podpory v COVID-19 pandémii – aktuality od februára 2021. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 26. marec 2021, roč. 18, č. 3, s. 3-7 online.
  article

  article

 5. ŠKVRNDA, František. I. Veľkí hráči vo svetovej politike : Pohliadnutie sa za ťažkým rokom 2020. In Slovo: spoločensko-politický týždenník. - Bratislava : Občianske združenie Klub Nového slova. ISSN 1336-2984, 8.2.2021, s. [1-4] online. Available on Internet: <https://www.noveslovo.sk/node/100318>
  article

  article

 6. PAKŠIOVÁ, Renáta. Formy pomoci podnikateľom v cestovnom ruchu v čase pandémie. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 28. január 2021, roč. 18, č. 1, s. 10-11 online.
  article

  article

 7. PAKŠIOVÁ, Renáta. Odloženie zaplatenia odvodov do Sociálnej poisťovne za mesiac december 2020. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 28. január 2021, roč. 18, č. 1, s. 8-10 online.
  article

  article

 8. PAVLÍKOVÁ, Žaneta. Conceptual Metpahors in the Speeches of the President of Slovakia, Zuzana Čaputová and the Former First Lady of the United States, Michelle Obama. In Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní. vedecká konferencia. Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4813-7, s. 84-92.
  article

  article

 9. KUBICA, Milan - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Medzinárodná štandardizácia ohodnocovania majetku a jej princípy. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 4-14 online. KEGA 025EU-4/2018.
  article

  article

 10. DEÁKOVÁ, Stanislava. Determinanty odvodovej povinnosti SZČO. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 46-52 online. KEGA 025EU-4/2018.
  article

  article