Search results

Records found: 45258  
Your query: Keywords = "Slovensko"
 1. FODRANOVÁ, Iveta. Trebišov – premárnená príležitosť filmového impaktu. In Hospodárske noviny. - Bratislava : MAFRA Slovakia. ISSN 1335-4701, 8. marca 2023, roč. 31, č. 47, s. [1-2]. Available on Internet: <https://hnonline.sk/komentare/komentare/96070912-trebisov-premarnena-prilezitost-filmoveho-impaktu>
  article

  article

 2. MORVAY, Karol. O troch zaseknutých ventiloch ekonomiky. Dôvody nášho zaostávania. In Pravda. - Bratislava : OurMedia SR, 2023. ISSN 1335-4051, 16. februára 2023, roč. 33, č. 33. Available on Internet: <https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/657145-o-troch-zaseknutych-ventiloch-ekonomiky-dovody-nasho-zaostavania/>
  article

  article

 3. SANDTNER, Lucia. Účtovanie a zdaňovanie v konkurze. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1335-0897, 2023, roč. 28, č. 2-3, s. 5-36.
  article

  article

 4. TEREK, Milan - MUCHOVÁ, Eva - LEŠKO, Peter. How to Analyze the Association between Two Categorical Variables Based on Census Data with a High Level of Nonresponse. In Scientific Annals of Economics and Business. - Iasi : University of Iasi. ISSN 2501-3165, 2023, vol. 70, no. 1, pp. 71-81. APVV-20-0338.
  article

  article

 5. LUKÁČ, Jozef. Analýza daňových aspektov finančného riadenia cukrovarníckych podnikov na Slovensku. - Registrovaný: Scopus. In Listy cukrovarnické a řepařské : časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. - Praha : VUC Praha. ISSN 1805-9708, 2023, roč. 139, č. 2, s. 70-75.
  article

  article

 6. JANČIČKOVÁ, Lea - PAKŠIOVÁ, Renáta. R&D Projects Implemented in Food Enterprises Focused on Sustainability in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In European Food and Feed Law Review. - Berlín : Lexxion Verlagsgesellschaft. ISSN 1862-2720, 2023, vol. 18, no. 1, pp. 31-36. VEGA 1/0089/23.
  article

  article

 7. DEREVJANIKOVÁ, Dáša - TÓTHOVÁ, Annamária. Má sa výkopová zemina považovať za odpad alebo nie? In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1335-7808, 2023, roč. 23, č. 2, s. 13-17.
  article

  article

 8. ŠTETKA, Peter et al. Innovations in Health Care in the Slovak Republic. Reviewers: Jindra Peterková, Michaela Koutná. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2023. 61 s. [4,97 AH]. Visegrad Fund reg. 22210051. ISBN 978-80-7556-128-2.
  book

  book

 9. MKIYES, Hussein. Reforming the FDI's Law for Achieving Sustainable Innovative Development at the Regional Level. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2023, vol. 38, no. 1, pp. 144-162.
  article

  article

 10. LEHENCHUK, Serhii et al. Determinants of Agricultural Companies’ Financial Performance: The Experience of Poland, Slovakia and Ukraine. - Registrovaný: Scopus. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2023. ISSN 1810-4967, 2023, vol. 20, no. 1, pp. 99-111.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.