Search results

 1. KAPUSTINA, Larisa et al. US-China Trade War: Causes and Outcomes. In Innovative Economic Symposium 2019. International Scientific Conference. Innovative Economic Symposium 2019 : Potential of the Eurasian Economic Union. - České Budějovice : [Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích], 2020. ISBN 978-2-7598-9094-1, pp. 1-13 online.
  article

  article

 2. KALABIS, Zbyněk. Střípky z dějin centrálního bankovnictví v USA. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 48-49.
  article

  article

 3. BARDHAJ, Anton. Albanian Foreign Policy Relations with United States of America after the Cold War. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 8, pp. 8-16.
  article

  article

 4. ČECH, Ľubomír. Regional Background of the American Departure from Afghanistan. In Strategii ustojčivogo razvitija mirovoj nauky. Meždunarodnaja naučnaja konferencija. Strategii ustojčivogo razvitija mirovoj nauky : 63ja Meždunarodnaja naučnaja konferencija, Moskva 28-29 maja 2020. - Moskva : Jevrazijskoje Naučnoje Ob`jedinenije, 2020. ISSN 2411-1899, s. 501-505. KEGA 015EU-4/2018.
  article

  article

 5. BALÁŽI, Peter. Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postaveni vo vybranom období. II. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 2, s. 1-23 online. VEGA 1/0688/20.
  article

  article

 6. JIRÁSEK, Michal. Single Stimuli, Multiple Responses: Performance Feedback and Firms’ R&D Changes. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2020. ISSN 1210-0455, 2020, vol. 29, no. 4, s. 381-402.
  article

  article

 7. KARAS, Martin. Latest Developments in Investment Treaty-Making: Cases of China and the United States. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 2, s. 176-187 online.
  article

  article

 8. V súkolí času. Michal Bosák a jeho doba. Recenzenti: Milan Belej, Patrik Derfiňák. 1. vydanie. Košice : Gamajun, 2020. [255 s.] [12,75 AH]. ISBN 978-80-973219-4-9.
  book

  book

 9. COCKBURN, Patrick. War in the Age of Trump : The Defeat of ISIS, the Fall of the Kurds, the Conflict with Iran. London : VERSO, 2020. 311 s. ISBN 978-1-83976-040-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. ŠTULAJTER, Ivan - KALICKÝ, Juraj. Sport Diplomacy Within US International and National Political Activities. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020. ISSN 2454-0145, 2020, vol. 12, no. 1, s. 113-120.
  article

  article