Search results

 1. VALENT, Marián. Poradenstvo profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov. In Vzdělávání dospělých 2018. Mezinárodní vědecká konference. Vzdělávání dospělých 2018: transformace v éře digitalizace a umělé inteligence : sborník z 8. mezinárodní vědecké konference konané v Praze 11. a 12. prosince 2018 (Praha, Česko). - Praha : Česká andragogická společnost, 2019. ISBN 978-80-906894-4-2. ISSN 2571-3841, s. 393-398.
  article

  article

 2. Responding to Rising Seas : OECD Country Approaches to Tackling Coastal Risks. Paris : OECD, 2019. 172 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/responding-to-rising-seas_9789264312487-en> ISBN 978-92-64-31247-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. ALHASSAN, Hamdiyah - KWAKWA, Paul Adjei - ADZAWLA, William. Farmers Choice of Adaptation Strategies to Climate Change and Variability in Arid Region of Ghana. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. ISSN 1336-9261, 2019, vol. 22, no. 1, pp. 32-40.
  article

  article

 4. OLEXOVÁ, Cecília - SIMONIDESOVÁ, Jana. Adaptačný program zamestnancov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 12-13, s. 179-184.
  article

  article

 5. BOSÁK, Martin. Michal Bosák : americko-slovenský podnikateľ a bankár. Recenzenti: Roman Holec, Peter Švorc. 1. vydanie. Košice : Gamajun, 2018. 536 s. [26,80 AH]. ISBN 978-80-973219-0-1.
  book

  book

 6. PANIAGUA, Alejandro - ISTANCE, David. Teachers as Designers of Learning Environments : The Importance of Innovative Pedagogies. Paris : OECD, 2018. 206 s. Educational Research and Innovation. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/teachers-as-designers-of-learning-environments_9789264085374-en> ISBN 978-92-64-08536-7. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 7. Responsive School Systems : Connecting Facilities, Sectors and Programmes for Student Success. Paris : OECD, 2018. 299 s. OECD Reviews of School Resources. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/responsive-school-systems_9789264306707-en> ISBN 978-92-64-30669-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana. Význam poznania kognitívneho štýlu manažérov pri tvorbe personálnej stratégie v organizácii. In Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu na špecifiká biznis modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4480-1, s. 70-78. VEGA 1/0609/16.
  article

  article

 9. KOZELSKÝ, Tomáš. Adaptace: trendy konverzie hibernujících městských celků. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 2, s. 1-14.
  article

  article

 10. MARQUET, Oriol - MIRALLES-GUASCH, Carme. Resilient Territories and Mobility Adaptation Strategies in Times of Economic Recession: Evidence From the Metropolitan Region of Barcelona, Spain 2004–2012. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2018. ISSN 1461-7145, 2018, vol. 25, no. 4, pp. 345-359.
  article

  article