Search results

 1. ŠINDELÁŘ, Jiří - ERBEN, Michal. Does Distribution Growth Affect the Insurers' Asset Allocation in Life Insurance? The Case of Central Europe. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2021. ISSN 1210-0455, 2021, vol. 30, no. 1, s. 20-36.
  article

  article

 2. MANOVÁ, Eva. Economic Loan as a Form of Financing Assets. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 122-123 online.
  article

  article

 3. TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Aktíva ako faktor prosperity podnikov podnikajúcich v odvetví vydávania kníh. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2021. ISSN 2454-1028, 2021, roč. 18, č. 1, s. 75-95 online. VEGA 1/0340/19, VEGA 1/0240/20.
  article

  article

 4. BIKÁR, Miloš - KALUSOVÁ, Lenka. Asset Allocation in the Financial and Non-Financial Companies. Reviewers: Hussam Musa, Anna Polednáková. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. 183 s. [9,48 AH]. VEGA 1/0007/19. ISBN 978-80-7676-015-8.
  book

  book

 5. DZUROV VARGOVÁ, Tünde - ŠVEDOVÁ, Milena - ONUFEROVÁ, Erika. Systém manažérstva kvality ako prostriedok zvýšenia výkonnosti vybraných cestovných kancelárií z pohľadu poskytovania kvalitných služieb. In Journal of Tourism, Hospitality and Commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, 2020. ISSN 1804-3836, 2020, roč. 11, č. 1, s. 17-31.
  article

  article

 6. GOLHA, Peter. Hlavné trendy vývoja v sektore nebankových finančných inštitúcií. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 2, s. 1-12 online. VEGA 1/0688/20.
  article

  article

 7. BARLAŠOVÁ, Terézia et al. Assets and Modern Methods of Depreciation of Assets in an Enterprise. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 22-33 online.
  article

  article

 8. ZDENĚK, Radek - LOSOSOVÁ, Jana. Investments of Czech Farms Located in Less Favoured Areas After EU Accession. In Agricultural Economics. - Praha 2 : Czech academy of agricultural sciences, 2020. ISSN 1805-9295, 2020, vol. 66, no. 2, s. 55-64.
  article

  article

 9. PODMANICKÁ, Martina. Legal and Accounting Aspects of Sale of Business in the Slovak Republic. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2387-3, s. 151-156.
  article

  article

 10. KOPČÁKOVÁ, Janka. Breakdown of Assets and Non-Current Assets in the Enterprise. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIII. (2020). Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIII. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 13. medzinárodnej vedeckej konferencie, 09.-11.12.2020, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4793-2, s. 101.
  article

  article